ВЯРА ЕМИЛОВА: СИЛИСТРА И ОБЛАСТТА ТРЯБВА ДА СТЪПЯТ НА КРАКА!

Share This:


Преди седмица Krasimir Dobev , зададе няколко важни въпроса в личната ми страница, на които обещах да отговоря публично:

Krasimir Dobev

Мен и съгражданите ни, ни интересуват по-простички неща. Какво смятате да направите за развитието и просперитета на град и област Силистра?   Как и какво ще направите, за да задържите децата ни в града и държавата ни?   Как ще върнете напусналите?   Ще съдействате ли за изграждане на Индустриална, а защо не и икономическа зона?   Как смятате да развиете града и областта?  Ще ни ограничите като ъгълче в картата или ще ни направите кръстопът между Изтока и Запада и Севера и Юга, между Европа и Азия?  Как? Кога? Искате моят глас? Ваш е! Но, първо ме спечелете! Не искам личен отговор на кафе искам публичен отговор към Гражданите на Силистра. Ние сме тук и можем да бъдем ваши, само трябва да ни спечелите. Успех!

             Уважаеми г-н Добев,

Уважаеми съграждани,

Предстоят избори за Народно събрание. Законодателната  власт е основният двигател на обществените процеси и фактор с най-голямо значение за стандарта на живот в нашата държава. Законодателната култура е най-важният фактор за един народен представител. Законодателните ни инициативи ще се подчиняват на следните принципи:

 • Необходимост;
 • Ефективност и целесъобразност;
 • Устойчивост.

            За всички е ясно, че област Силистра има сериозни проблеми с демографския срив и доходите. Дунавска Добруджа има четири основни вида ресурси, които трябва да намерят своето приложение така, че подобрят благосъстоянието на всички хора и да върнат на нашата област благополучието и славата, които заслужаваме. Тези ресурси са следните:

 • Река Дунав;
 • Природата  и културното наследство на Дунавска Добруджа;
 • Добруджанският чернозем;
 • Жителите на Дунавска Добруджа.

Въпреки, че от години ЕК е приела Дунавската стратегия до днес България няма реализиран проект по нея. И до днес на Дунав се гледа като на северната държавна граница и поради тази причина великата европейска река все още не e благоприятна икономическа територия. Необходимо е законодателство за река Дунав и ние ще го предложим. Целта на това законодателство ще бъде развитие на специфична  Дунавска икономика. Тези законодателни инициативи ще имат за цел да създадат условия за:

 • Изграждане на логистичен център, който да обслужва целия Дунавски регион;
 • Изграждане на подходяща туристическа и транспортна инфраструктура, която свързва нашата област с още 14 дунавски държави;
 • Използване водите на река Дунав за добив на енергия и за напояване.

            Добруджа е благодатен район за развитие на земеделието. Тук почвите са преимуществено от чернозем. Готови сме да внесем пакет от законодателни инициативи, които да бъдат в подкрепа на малките фермерски стопанства и създаването на фермерски пазари.

Може би ще попитате: а защо държавата трябва да подпомогне на малките фермерски стопанства? Защото така ще се запазят селските райони, ще се подобрят демографските показатели и същевременно на пазара ще се появят по-качествени храни фермерско производство. Те ще бъдат и на паритетни, ако не и на по-ниски цени.

            Необходими са сериозни законодателни промени, които да подпомагат усилията на младите хора за  социална и трудова адаптация в днешния променящ се свят. В голямата си част днешното законодателство не дава възможност на младите хора да се самонаемат, да проявяват трудови инициативи единственото, което им се дава като трудово право е преди всичко да бъдат наемни работници. Промените в глобалния свят показаха ясно, че бъдещето е свързано с иновационни технологии и нова дистанционна работна среда. От своя страна това създава условия за разширяване броя на самонаемащите се преди всичко млади хора. Ето защо ние трябва да отговорим на новите предизвикателства чрез специални законодателни инициативи, които да бъдат съобразени с потребностите на младите хора.

            Ще предложим в Закона за Българската банка за развитие промени, чиято цел ще е да осигури по-лесен достъп до финансиране на следните групи бизнеси:

 • малките фермерски стопанства, които по закон нямат статут на малко или средно предприятие;
 • стартиращи компании на млади хора, които ще използват или развиват върхови технологии.

            Като народни представители ще отстояваме позицията за целесъобразно изразходване на публичните финанси. Досега управляващите хвърлиха поне 4 млрд. лв. за санирането на жилища на завишени цени и изпълнение с ниско качество. С тези пари държавата можеше да изгради напоителни канали и системи в Добруджа. Можеше да осигури транспортен и туристически достъп  до всеки един културен и природен феномен край Дунава, не само в нашата област.

Друг пример за нецелесъобразно изразходване на пари е създаването на държавна компания за търговия с петролни горива. Със същите пари можеше да се изградят десетки централи за производство на енергия – електрическа и топлинна, с която да се оползотворява биомасата. А правилното изразходване на средства ще доведе до увеличение на БВП.

Нормативен документ за развитието на регионите в България е Законът за регионалното развитие. Съгласно чл.4, ал.3 от същия област Силистра попада в Северен централен район, включващ още областите Велико Търново, Габрово, Разград и Русе. Преди област Силистра бе включена в състава на Североизточния район, който днес включва областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище.

В кой район е най-целесъобразно да бъде включена област Силистра? Отговорът на този въпрос е Североизточния район. Защото:

 • Област Силистра заедно с Област Добрич са неразделна част от Добруджа, което предполага да имат общо планиране за развитие;
 • Област Силистра и и Област Добрич включват в своите територии сухопътната граница между България и Румъния, което предполага да имат общо планиране за развитие;
 • Област Варна включва в своята територия част от черноморското крайбрежие, а област Силистра включва в своята територия част от крайбрежието на река Дунав. Това предполага общо планиране за развитие на туризма и транспортен коридор.

С други думи сегашният Закон за регионалното развитие по отношение на област Силистра е нецелесъобразен и е създаден напук на географията. Ето защо в тази си част законът трябва да се промени и област Силистра да бъде включена в Североизточния район.

Програма за развитие на Добруджа – през 2015 г. е приета Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България – Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

Ние смятаме, че трябва и ще предложим да бъде приета такава програма и за Добруджа, която включва областите Силистра и Добрич. Тази програма ще има за цел значително подобряване на социално икономическите показатели –доходи, заетост, демография. Програмата ще включва:

 • необходими законодателни промени;
 • изграждане на инфраструктура за поливно земеделие;
 • възстановяване на унищожения горски фонд;
 • мерки за развитие на малките фамилни земеделски стопанства;
 • подмяна на изтощените тревостои по пасищата с нови продуктивни такива;
 • изграждане на производствени мощности, които ще оползотворят отпадъчната биомаса от земеделието;
 • развитие на трансграничното сътрудничество с румънските окръзи от Северна Добруджа;
 • трансформация на земеделското производство от производство и износ на  суровини към производство и износ на храни;
 • изграждане на туристическа инфраструктура.

Всичко това е възможно, ако ми гласувате доверие! Ще работя усилено за това Силистра да вземе своето достойно място на картата на България.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com