Всеки гражданин може да направи справка на сайта на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Share This:


Всеки гражданин може да направи справка на сайта на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към МРРБ – www.grao.bg/elections/ Влезте на сайта и поставете своето ЕГН и ще се информирате за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. Точният адрес на секцията е предоставен от вашата община. До 20 март в Общинската администрация по настоящ адрес може да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 12 НС До 20 март в Общинска администрация може да се подаде ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за НС на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – Приложение № 14 НС.

Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Отворете чрез линка на ЦИК ПРИЛОЖЕНИЯТА, които ви интересуват: www.cik.bg/bg/ns2021/documents


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com