Стартира традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!” /Препоръки/

Share This:


По традиция през септември и октомври Пътна полиция провежда акцията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. Наред с полицейските операции за контрол, насочен към осигуряване на безопасността на децата на пътя, е предвидено пътни полицаи да влязат в училищата, за да напомнят на учениците основните правила за безопасност.
В рамките на кампанията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!” от 5 до 11 септември в страната се провежда инициираната от ГД „Национална полиция” Седмица на детската пътна безопасност. Основната цел е подготовка за началото на учебната година на всички отговарни институции.
В съботата преди 15 септември се организира Ден на превенцията, който тази година ще се проведе в Хасково. В импровизирани приемни за деца и родители експерти от Пътна полиция, Академията на МВР и други институции и организации ще представят практически препоръки за безопасно поведение.
Същия ден в града ще се проведе и последният етап от ХХІV Национален конкурс „Пътен полицай на годината“. Пътни полицаи от всички областни дирекции ще се състезават в майсторско управление на мотоциклет и автомобил и в оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия.

***

Практически препоръки по пътна безопасност през учебната 2016/2017 година за деца и юноши

Пътят от дома до училище не винаги е безопасен. Децата и родители се движат по пътното платно като пешеходци, пътници или водачи на пътни превозни средства. В автомобил, на велосипед или мотопед всеки един от нас може да се окаже в риск от попадане в пътен инцидент.
За да се чувстваме в по-голяма безопасност е добре да си припомним следните препоръки:

АКО СИ УЧЕНИК
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя. Там си уязвим особено ако си сам и не можеш да потърсиш помощ от възрастен.
Затова ПОМНИ:

• АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ
– си припомни заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
– Припомни си основните правила за движение на пешеходците.
Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:
– да пресичаш при зелена светлина на светофара;
– да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;
– да вървиш по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
– Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.
– Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, защото лесно може да станеш жертва на катастрофа.
– На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
– ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

• АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
– Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледай техническата изправност на колелото.
– Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
– Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:
– велосипедът е пътно превозно средство, а
– велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
– до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
– когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
– за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
– Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инциденти с велосипедисти. Обсъдете и последиците от тях.
– Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
– Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станеш причина за катастрофа и да пострадаш в нея.
– ПОМНИ, че при пътен инцидент трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СИ РОДИТЕЛ
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. На пътя детето е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

• АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
– Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
– Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
– Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
– В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
– Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.
– Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
– При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
– ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерaта на хората, на които може да се довери.

• АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ
– Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш.
– Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
– Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

• АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМO ДО УЧИЛИЩЕ
– Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
– Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:
– Настоявай пред детето то винаги да пресича при зелена светлина на светофара.
– Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
– Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
– Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.
– Препоръчай на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
– Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.
– При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
– Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва да се обърне детето за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерaта на хората, на които може да се довери.

• АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
– Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.
– Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
– Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като припомниш, че:
– велосипедът е пътно превозно средство, а
– велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
– до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
– когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
– за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
– Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
– Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
– НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.

АКО СИ ВОДАЧ
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

• АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
– Винаги спазвай ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.
– Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.
– Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
– Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от пътен инцидент.

• АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
– Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
– Винаги бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
– Винаги давай предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
– Винаги бъди толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
– Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
– Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
– ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция „Национална полиция“
Септември, 2016 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com