Силистренският архив отбеляза 66-годишния си юбилей. С какво разполага към днешна дата?

Share This:


66-годишнина от създаването си отбелязоха структурите на Държавния архив в България. Професионалният си празник отпразнуваха и 6-те служителки, които се грижат за документалното наследство на Силистренския край.
Архивът в Силистра е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет, от 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерския съвет. През 2010 г. е преструктуриран в отдел в Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново към Държавна агенция „Архиви“.
Държавен архив – Силистра осъществява подбор, комплектуване и обработване на документи, научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Осъществява експертна помощ при изработването на номенклатури на делата и списъци на документи със срокове на съхранение регистриране, водене на отчет на документите от регистъра на Националния архивен фонд.
През 1994 г. бе приет фондовият масив на Окръжния комитет на БКП, възлизащ на 1090 архивни фонда. Общата фондова наличност към 31.12.2016 г. е 2134 архивни фонда. В архива се съхраняват и 57 лични фонда с над 3000 архивни единици.
„Белите“ полета на отлагането и запазването на документите за периода между 1913-1916 и 1919-1940 г. не са запълнени с архивни документи, особено от органите за власт и управление, от сферата на образованието и културата. Затова архивистите разчитат на постъпления от граждани, фирми и институции на документи за изминалите десетилетия. Защото тези документи са в основата на изясняване на важни събития и личности от миналото на Силистренския край и които също имат своето място в българската история.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com