Силистренецът Димитър Пецов с национална награда за спечелено съдебно дело срещу кмета на града

Share This:


Силистренецът Димитър Пецов спечели наградата „Златен ключ” в класацията на Програмата „Достъп до информация” /ПДИ/ на Международен ден на правото да знам – 28 септември.
Той бе номиниран в категорията „Гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до информация /ЗДОИ/“ „Златният ключ” му бе връчен за проявената упоритост и последователност при търсене на информация по реда на ЗДОИ, редицата инициативи под мотото „Кмете, докога?“, проведени и с други силистренци, и активността му по отношение на работата на местната власт в Силистра. Философът по образование Димитър Пецов бе предложен за наградата от журналистката Калина Грънчарова, координатор на ПДИ за област Силистра.
На 16 май 2017 г. Димитър Пецов внася в деловодството на община Силистра заявление с вх.№3858 по ЗДОИ, свързано с изпълнението на проект „Да възстановим пътя към нашата история – крепостта „Меджиди Табия, гр. Силистра“, реализиран през 2016 г. и финансиран от ПУДООС по Тема „Обичам природата и аз участвам“. Според информацията на община Силистра, публикувана на сайта й, горецитираният проект „ще обнови и промени визията на подхода – стълбите към крепостта“ и „според техническото задание ще бъдат подменени начупените стъпала“.
Димитър Пецов констатира некачественото изпълнение на ремонта на стълбите и така се стига до ползването на ЗДОИ. Чрез заявлението той търси информация за общата стойност на изпълнението на проекта, за разходите по изпълнение на различните видове дейности и тяхната обща стойност, за закупените материали. Той пита още как според техническото задание на проекта се е предвиждало да бъдат ремонтирани начупените стъпала тип балчишки камък и предвиждало ли се е всички начупени стъпала, влизащи в обсега на изпълнението му, да бъдат подменени, а не ремонтирани по някакъв друг начин, както и информация за имената и длъжността на експертите от ПУДООС, одобрили и приели изпълнението на проекта.
Община Силистра не отговаря в законовия срок и мълчаливият отказ е обжалван в Административен съд-Силистра. На насроченото за 11 юли 2017 г. открито съдебно заседание по делото „Димитър Пецов срещу кмета на Силистра“ в залата на Административния съд присъстваха и много граждани.
С Решение №87 от 25 юли 2017 г. съдът отмени мълчаливия отказ на кмета на Силистра и му определи 14-дневен срок за изрично произнасяне по Заявлението. Решението на Административен съд-Силистра не беше обжалвано от ответника и на 17 август 2017 г. със заповед на кмета на община Силистра Пецов получи исканата информация. От нея стана ясно, че „в техническото задание по проект „Обичам природата и аз участвам“ – „Да възстановим пътя към нашата история – крепостта „Меджиди табия, гр.Силистра“ НЯМА заложени и изразходвани средства за подмяна или ремонт на стъпала на крепостта Меджиди Табия. Частичният ремонт на стъпалата, който е извършен, е по желание и за сметка на фирмата, избрана за изпълнител на проекта“.
Междувременно Димитър Пецов организира и кампанията „Кмете, докога?“ пред „ремонтираните“ стълбища на Меджиди табия, в резултат на която бе извършен спешен ремонт на ремонтираното. Кампанията бе отразена в национални и регионални медии.
Димитър Пецов ползва ЗДОИ не за първи път – миналата година той получи отговор по две подадени от него заявления – от Езиковата гимназия в Силистра – за стипендиите на учениците и от община Силистра – за разходите по представянето на книгата на Дими Борисова.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com