ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 01 МАРТ 2021 Г.

Share This:


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло/

10 шивачи, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло/

2 готвачи, средно образование

1 работник в кухня, средно образование

4 сервитьори, средно образование

5 военнослужещи, войник, средно образование

2 шивачи, средно образование

1 счетоводител, средно образование, спец. “Икономика”

2 пекари, средно образование

1 работник, кухня, средно образование

1 касиер, средно образование

1 медицинска сестра, полувисше, спец. “Здравни грижи”

20 лекари, висше образование, спец. “Медицина”

1 магистър-фармацевт, висше образование, спец. “Фармация”

2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. “Медицинска диагностика и лечебни технологии”

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

20 медицински сестри, висше образование здравни грижи

2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ

1 заварчик, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование

1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование

1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 “Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП “Развитие на човешките ресурси” – в направление: За обучение по време на работа:

1 фактурист, обучение по средно образование- За стажуване

1 юрисконсулт, висше образование- магистър ” Право”

1 счетоводител, висше образование -Счетоводство и контрол, Финанси

1 системен администратор, висше образование -Компютърни науки

1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита

1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,място на работа с. Кайнарджа

1 младши експерт, висше образование -Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,място на работа с. Ситово

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 “Заетост за теб”, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:

1 помощник-готвач, средно образование, професионален опит3 организатори производство, средно образование

1 електромеханик, средно образование

1 касиер, средно образование

1 куриер, средно образование, кат. В, умения за работа с компютър

1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, кат. В

11 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование

3 продавач-консултанти, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 психолог, висше образование, спец. “Психология”

6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. “СЕ”

2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление

1 готвач, 5 години опит- турска кухня

4 шивачки, основно образование

1 стоковед, средно образование

1 деловодител, средно образование

1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование

1 общ работник, основно образование

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”

7 медицински сестри, висше образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, банциг, няма изискване за заемане

1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим на работа

1 готвач ,средно образование, професионален опит – 1 год.

6 лекари ЦСМП, висше образование, спец. “Медицина”

2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com