Общинският съвет гласува съгласие за строителство на Дунав мост при Силистра. Пълен дневен ред

Share This:


Общо 9 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра, която ще е и последна за тази година. Тя е насрочена за 21 декември, четвъртък, от 9.30 часа.
Една от точките е особено важна – съветниците ще трябва да гласуват принципно съгласие на местния Общински съвет за изграждане на мост над река Дунав край Силистра до отсрещния румънски град Кълъраш. Вносител на докладната записка е кметът д-р Юлиян Найденов, който посочва, че ако мостът бъде построен, той ще реши в голяма степен тежкия проблем с трафика на леки коли и тирове, които преминават през улиците на града, за да стигнат до границата с Румъния. /Пълният текст на докладна записка можете да прочетете ТУК/
Силистренският кмет посочва също, че вече са осъществени контакти с потенциален инвеститор, който е изразил готовност и желание да построи техническото съоръжение. и припомня, че има депозирани документи във всички държавни институции, Народното събрание, както и срещи

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с вх. № 2138: Допълване на Решение № 664, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Силистра за определяне на заместник представител на Община Силистра в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони”
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;

3. ДЗ с изх. № 2130: Определяне на представител на Община Силистра за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК:ЗСП;

4. ДЗ с вх. № 2142: Даване принципно съгласие на Общински съвет – Силистра за изграждане на мост над река Дунав на територията на Община Силистра
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

5. ДЗ с вх. № 2131: Промяна, свързана с предмета на дейност по чл.49 в съответствие с чл.49, ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование в Център за подкрепа за личностно развитие – Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“, гр. Силистра
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ,ОК и ДМС;

6. ДЗ с вх. № 2125: Разпореждане със земеделски имот в землището на гр. Силистра.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и ИИП;

7. ДЗ с вх. № 2136: Учредяване право на пристрояване към нежилищен обект, построен върху имот – частна общинска собственост.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

8. ДЗ с вх. № 2129: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имот в с. Айдемир на народно читалище.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;

9. ДЗ с вх. № 2132: Чл. 89 ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от Закона за гражданска регистрация.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;

 

 

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com