Общинският съвет в Силистра обявява 14 септември за неработен /Пълен дневен ред на предстоящата сесия/

Share This:


Общо 11 точки с две допълнителни докладни фигурират в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра. Тя е насрочена за 30 август от 9.30 часа. /Пълният дневен ред можете да прочетете по-долу/.
Допълнително внесените докладни кметът на Силистра д-р Юлиян найденов иска от местния парламент да обяви предстоящия празник на областния град – 14 септември, Кръстовден – за неработен за цялата община.

***

ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СИЛИСТРА НА 30 АВГУСТ, 2016 ГОДИНА:
1. ДЗ с вх. № 836: Поставяне ( изграждане ) от страна на Община Силистра на 3 (три) броя изкуствени неравности в участъка на булевард „Македония” от светофарите на МВР до комплекс „Бартимекс”.
Внася: Константин Стоилов – общински съветник
Резолиран до ПК: ОС, МС и УТ;

2. ДЗ с вх. № 910: Отчет за изпълнението на актовете, приети от Общински съвет – Силистра за периода 01.01. 2016 г. – 30.06.2016 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии

3. ДЗ с вх. № 897: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС и УТ;

4. ДЗ с вх. № 898: Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП и ОК;

5. ДЗ с вх. № 899: Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП и ОК;

6. ДЗ с вх. № 900: Сключване на партньорско споразумение между Община Силистра и Министерство на образованието и науката за извършване на ремонт за сметка на община Силистра на имот публична общинска собственост.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ, ОС и РМСПП;

7. ДЗ с вх. № 909: Съгласие за присъединяване на територията на Община Силистра към „външна преходна зона” на потенциален Биосферен парк „Сребърна”, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

8. ДЗ с вх. № 831: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир .
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

9. ДЗ с вх. № 908: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в сградата на ул. „Добрич” № 23 в гр. Силистра
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

10. ДЗ с вх. № 913: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, БФ и УТ;
11. Изказвания и питания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ
1. ДЗ с вх. № 920: Обявяване на 14 СЕПТЕМВРИ 2016 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на цялата община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

2. ДЗ с вх. № 921: Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за външно ел. захранване на базова станция № SLS0075.A000 в ПИ № 020002 по КВС за землището на с. Ветрен, община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com