Общината в Силистра отново финансира проекти на неформални младежки групи

Share This:


Община Силистра за поредна шеста година стартира процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи с общ размер 5 000 лв., съобщават оттам.
Максималният размер за едно проектно предложение е 1000 лв. Целта е да се насърчи инициативността, предприемчивостта и творчеството на младите хора. Кандидатстващите неформални групи трябва да са съставени от минимум 10 младежи на възраст от 15 до 29 години.
Проектите ще се реализират в периода от 1 април до 15 май, тази година. Финансовото подпомагане е за обезпечаване на дейностите, а трудът, който се полага от младежите, е доброволен.

***

По тази процедура ще бъдат подкрепени проектни предложения, в които планираните дейности са ориентирани към:

– въвеждането на иновативни практики в сферата на младежките дейности;
– креативност и иновативен подход за мотивиране на младите хора за активно включване в обществения живот;
– стимулиране на предприемачеството и инициативността на младите хора;
– предоставяне на възможности за изява на таланти в сферата на изкуството и културата;
– разработване на механизми и създаване на възможности за пряко включване на младите хора в процесите на вземане на решения;
– повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудова реализация;
– изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми на младите хора;
– промотиране на здравословен начин на живот и стимулиране на физическата активност на младите хора;
– активно включване на младежи в неравностойно положение в планираните дейности;
– популяризиране и развиване на доброволчеството сред младите хора.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com