Област Силистра на 26-то място в страната по брой население със 113 248 души

Share This:


Област Силистра е на 26-о място от 28 области в страната по брой население, след Габрово и преди областите Смолян и Видин. Към 31 декември 2015 г. населението е 113 248 души. В сравнение с 2014 г. то намалява с 1 422 души, или 1.2%. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро.
Мъжете са 55 774, а жените – 57 474, или на 1 000 мъже се падат 1 030 жени. Броят на мъжете преобладава при жителите до 55 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените. Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.8%, а на мъжете – 19.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в община Алфатар -32.2%, а най-нисък в община Кайнарджа – 13.7%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2015 г. достига 44.7 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.5 години, а в селата – 44.0 години.
Към 31 декември 2015 г. децата до 15 години са 15 282, или 13.5% от общия брой на населението на областта. Спрямо 2014 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. намалява с 2.4 процентни пункта.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com