НАП: Студентите да си платят здравните вноски

Share This:


Завършващите училище младежи трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа, а бъдещите студенти – до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната, т.е. за времето от юли до септември. Ако пропуснат да направят това, има голяма вероятност да се окажат с прекъснати здравноосигурителните им права и да нямат достъп до безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
Съгласно действащото законодателство лице, което не плати осигуровките си за здраве повече от три (3) месеца за период от три (3) години, губи пациентските си права. Важно условие преди плащането е лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка, да подадат в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
Сумата за здравни осигуровки през 2015 г. е 16,80 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец, след което ежедневно започва да се трупа лихва. Затова, ако се внасят пари за няколко месеца назад, преди да се издължи сумата трябва да се направи справка за актуалния размер на лихвата. Справката се прави на място в салона за обслужване на НАП Силистра или чрез електронните услуги в сайта на НАП – www.nap.bg, където безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор. Размерът на дължимите здравни вноски може да се провери и чрез информационния телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.
Българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина, не бива да забравят преди завръщането си в България да получат от висшето учебно заведение уверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година – редовна форма на обучение. Същото следва да се преведе от заклет преводач и да се представи в НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com