Една година Румен Радев – балансирано и интелигентно отстояване на българския интерес

Share This:


Автор: д-р Илко Семерджиев, Facebook

В тази една година обаче, президентът Радев показа, че няма нужда да се еманципира от БСП защото никога е принадлежал на тази партия, че е убеден европеец и евроатлантик, че може да поддържа диалог с всички политически партии, както и да им се противопоставя по теми, в които вижда пропуски или недъзи – все свидетелства, че държавничеството и политиките за него са по-важни от партийните страсти и инструменти. През тази година Радев отвори вратите на президентството с добронамереност и интелект, навътре и навън от България, балансирано, с мисъл за българите, за държавата ни и за партньорство с всеки коректен чуждестранен участник в международните политики за мир и ползотворно сътрудничество.

Въпреки това и въпреки най-високия му рейтинг, манипулациите особено по отношение на първият негов служебен кабинет не стихват. Като пряк участник в този кабинет мога спокойно да кажа, че задачата ни да проведем честни, прозрачни, добре организирани и демократични избори бе изпълнена с чест (въпреки неадекватните истерии и изисквания за машинно гласуване). Нещо повече – служебното правителство свърши професионално огромно количество работа по текущото управление на държавата, заложи и основите на много бъдещи политики чрез подзаконови нормативни актове и проекти. Няма да давам информация по сектори, но ще спомена някои неща от моя ресор за илюстрация:

1. Бяха санирани тежките грешки от мандата на министър Москов (особено с вземането на пръстови отпечатъци като условие за достъп до здравната система);

2. Беше преодолян подзаконовия нормативен хаос останал от предишното управление;

3. Беше санирана кризата с Фонда за лечение на деца (вкл. бе успешно разрешен по най-добрия начин нашумелия казус с Байрям Али);

4. Беше възстановено договорното начало в лечебното здравеопазване и след командно-административния диктат наложен от министър Москов отново бе подписан Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации БЛС и БЗС за 2017 г. – над 4000 стр. с приложенията (след отмяната на Наредба 2 от ВАС този НРД_2017 в последствие се оказа единствения нормативен акт, по който системата продължава да действа и днес – организирано и с резултат, остава стабилна основа и за в бъдеще);

5. Нормативно бе осигурено дентално плаково протезиране за възрастните хора, което от 2018 г., макар и с известно закъснение влиза в сила и пенсионерите ще си получат обещаното още през тази година;

6. Беше преодоляно забавеното въвеждане на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/566/ЕС (чрез наредби в областта на качеството и безопасността при трансплантацията на органи, тъкани и клетки), с което избегнахме налагането на санкции през април 2017 г.;

7. Беше преодоляна дългогодишната криза с ваксините и имунизационния календар именно от служебното правителство през 2017 г. като освен нормализирането на редовността, достатъчността и качеството на ваксините се постигна и нормативно регламентиране на доставките за 3 г. напред;

8. Беше преодоляна кризата с епидемията от морбили – създадената от нас своевременна организация и мерките за ограничаване разпространението на заболяването фиксираха броя на заболелите до 165 случая и прекратиха епидемията (февруари – май) докато страни като Румъния, Унгария, Германия, Великобритания, Италия и др. продължават да се борят със заболяването. Само за сравнение – същата епидемия от морбили през 2010 г. – 2011 г. в България достигна над 24 000 заболели и множество смъртни случаи;

9. Беше преодоляна епидемията от ку-треска;

10. Беше преодоляна урановата криза с питейната вода в Хасково, Велинград, Пазарджишко, Велико Търновско и др.;

11. Беше спрян нелегалния реекспорт на реимбурсирани от НЗОК лекарства (около 70%) и бяха възстановени наличностите им в българските аптеки;

12. Бяха спрени преразходите на средства и натрупването на дългове в извънболничния и особено в болничния сектор (изключение прави само лекарствения сектор);

13. Беше удължен до март 2018 г. срока за изпълнение на проекта за модернизиране на Спешната медицинска помощ в РБ на стойност 163 млн. лв., като само за 3 месеца бе свършена огромна работа по придвижването му напред – факт, който спечели доверието на Jaspers и ЕК, което позволи продължаването му (срока на проекта изтичаше на 31.03.2017 г. и щеше да бъде прекратен). Само за мандата на служебното правителство бяха реализирани 27 процедури по безвъзмездно придобиване на имоти, съгласно Решение № 95 на МС от 26.01.2017 г.;

14. На 28.02.2017 г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. на обща стойност 7 милиона лева;

15. На 21.03.2017 г. се подписа договор по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ на стойност 12 милиона лева за изграждане на Национална здравна информационна система I и II фаза. С това на практика ще бъде въведено електронното здравеопазване у нас – концепция многократно превъзхождаща първоначалната цел за въвеждане единствено на електронна здравна карта. Оставихме написани за целите на проекта Стратегия и Пътна карта за въвеждане на електронното здравеопазване в България;

16. На 30.03.2017 г. беше одобрено проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. и бе подписан договор за безвъзмездно финансиране на обща стойност 10 милиона лева за подобряване мониторинга на качеството на питейните води;

17. Служебното правителство одобри две национални програми, които бяха забавени в продължение на предходните две години – Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции на Република България на стойност 11 милиона лева за периода 2017 – 2020 г. (приета с Решение № 163 на МС от 23.03.2017 г.) и Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България на стойност 15.3 милиона лева за периода 2017 – 2020 г. (приета с Решение № 162 на МС от 23.03.2017 г.);

18. Бяха подадени две проектни предложения до Норвежкия финансов механизъм и механизма на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – за построяване на нова многопрофилна университетска болница по детски болести и за подкрепа на реновирането на психиатричните болници в цялата страна;

19. Беше подготвено разкриване на нова европейска агенция в България (Агенция за оценка на здравните технологии) – нещо, което в последствие бе пропиляно с неадекватните ни претенции за домакинство на ЕМА (европейската агенция по лекарствата);

20. Бяха успешно финализирани затлачени проекти по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, без което щяха да бъдат пропуснати ползи и изгубени голямо количество финансови средства;

21. Бяха подготвени и приети множество подзаконови нормативни актове забавени с години. Оставени бяха в наследство подготвени проекти за ЗИД на закони в здравния сектор;

22. Бяха направени всички необходими подготовки за Председателството на Съвета на ЕС, включително: определяне на приоритетите в областта на здравеопазването; определяне на подтеми към всеки приоритет; изготвяне на проекти на документите, необходими за провеждането на събитията на национално ниво (две национални конференции, един неформален съвет на министрите на здравеопазването; три събития на Изпълнителни агенции в здравеопазването); подготовка на заседанията в Брюксел на работни групи „Обществено здраве“ и „Лекарствени продукти и медицински изделия“ към Съвета на ЕС; осигуряване на необходимия кадрови ресурс и обучение за европейската координация и международните отношения в ресора на МЗ.

 

С тези „точки“ без да изчерпвам материята само маркирам факта, че за 96 дни служебния кабинет свърши работа изостанала с години и започна, вкл. и завърши инициативи, които също отнемаха години на правителства с парламентарен мандат.

 

В резюме – президентът Радев започна мандата си с летящ старт и предаде властта на спечелилите изборите с огромно количество успешно свършена работа за държавата, нещо което е факт и е коректно да бъде отчитано, а не замитано под масата или още по-лошо – изкривявано до ниво на неуспех. Наличието на такива изкривявания говори само за едно – страх от сравнения и търсене на успех чрез принизяване на постиженията на другите. В едно обаче съм обнадежден – Радев продължи успешно и след края на мандата на служебния кабинет, което показва, че потенциалът му е факт, а предстоящите му години в президентството ще дадат изненадващи за мнозина добри плодове. Външнополитическата справка за неговите активности (от в-к 24 ч. по-долу) дава ясна заявка за това, ето защо мисля, че си струва да бъде подкрепян.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com