Европари за подкрепа на възрастни и хора с увреждания

Share This:


Близо 41,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на инфраструктура за социални услуги за хора с увреждания и възрастни. Средствата са предвидени по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Предвижда се процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма да бъде обявена през март 2018 г. С определения ресурс в 29 общини се предвижда да бъдат изградени или ремонтирани, обзаведени и оборудвани 6 дневни центъра за подкрепа на хора с различни форми на деменция и техните семейства.

Сред тях са Силистра, Велики Преслав, Нови пазар, Русе,  Търговище и Шумен. Ще бъдат изградени или ремонтирани и 68 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни. Те ще са в полза на хора с психични разстройства, с умствена изостаналост, с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 13.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com