Годишният доклад на ЕК за България: Старите проблеми в правосъдието

Share This:


Годишният доклад на Европейската комисия за България по Механизма за сътрудничество и проверка описва много от познатите проблеми в българското правосъдие през последните години, в това число и бавния напредък по делата за корупция по високите етажи на властта и делата за организираната престъпност. Опасения се изразяват във връзка с ефективността и качеството на съдебната система като цяло. В документа се посочва, че оценката на усилията на страната да се справи с корупцията ще зависи от постановяването на съдебни решения и тяхното изпълнение. Засега броят на окончателните присъди по такива дела остава ограничен.
По отношение на независимостта на съдебната власт, обнадеждаващо е, че българските съдии се изказват публично в подкрепа на реформата на съдебната система. Това е здравословен знак за навлизането на нова култура на по-голяма увереност сред българските магистрати. Налице са някои конкретни елементи на напредък и в областта на управлението на съдебната власт. Същевременно обаче усилията на българските институции в ключови области от съдебното управление продължават да са нерешителни.
Политическите заключения и препоръки по документа са 15 страници, но в техническата част подробно са описани актуалните скандали в съдебната власти и институциите. Конституционната реформа, довела до оставката на министър Христо Иванов, е определена от ЕК като важна стъпка в правилната посока, но няма оценка дали тя е ефективна. Отбелязано е обаче, че текстът е различен от първоначално предложения. Описва се конкретно скандалът “Яневагейт”, като Европейската комисия изразява разочарование от реакцията на Висшия съдебен съвет и призовава да се предприемат всички стъпки да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин.
Европейската комисия препоръчва на България да приеме реформа на съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, в това число пренасочване на ресурси, както и да бъде приет ясен график за въвеждане на електронното правосъдие и осигурен необходимият капацитет за прилагането му. Сред препоръките на Еврокомисията са такива за реформа във ВСС, както и да се предоставят на Инспектората към ВСС правомощия и ресурси за изпълнение на новата му функция – гарантиране на етиката и борбата с корупцията в съдебната система. Акцент е поставен и върху сигурността на системата за случайно разпределение на делата в съдилищата.
В правителствената стратегия за съдебна реформа е заложена целта за по-обширна реформа на прокуратурата. Европейската комисия подкрепя това и предлага независим анализ на държавното обвинение. В документа се посочва необходимостта от повишаване степента на отговорност и укрепване на отчетността на прокуратурата.
Отбелязва се също, че степента на политическата подкрепа за нов подход е поставена под въпрос с отхвърлянето в парламента на предложението на правителството за нов Закон с борба с корупцията. Макар правителството да се ангажира да придвижи закона през тази година, първоначалният неуспех породи въпроси доколко е налице консенсус относно необходимостта за справяне с корупцията по високите етажи и от прилагане на новата стратегия за борба с корупцията. /БНР/


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com