Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 21 юни

Share This:


Вицепремиерът по правосъдната реформа
е определен за национален координатор
по антикорупционни политики

Правителството определи вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи за национален координатор по антикорупционни политики. Това стана с промяна в решението от 2015 г., с което е одобрена Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020).
Изменението се налага във връзка с новата структура на Министерския съвет, приета с решение на Народното събрание от 4 май т. г.
Лидия Нейчева е новият председател
на Комисията по прозрачност по Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правителството определи заместник-министъра на здравеопазването Лидия Нейчева за председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тя ще замени на поста досегашния председател Атанас Кундурджиев.
На мястото на Стоян Гайдажиев, като представител от страна на Министерството на труда и социалната политика в Комисията влиза Надежда Петкова. Тя е магистър по финанси, кредит и социално дело от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов. От 2008 г. заема длъжността главен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в МТСП.

Български и италиански изтребители
ще изпълняват съвместно задачи по охрана
на въздушното пространство

Министерският съвет разреши съвместното изпълнение на задачи по усилване на охраната на въздушното пространство на страната ни от военновъздушните сили на България и на Италия. Мисията е в изпълнение на мерките по гарантиране на сигурността на страните-членки по източния фланг на НАТО и ще се изпълнява по плановете и процедурите на Интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS).
За съвместното изпълнение на задачите по усилване на въздушната охрана (Air Policing) ВВС на Италия ще дислоцират в периода юли-ноември 2017 г. в авиобаза Граф Игнатиево четири самолета „Eurofighter Typhoon“ и до 110 души персонал. Изпълнението на задачите ще се извършва в периода 15 юли – 15 октомври. Италианските дежурни самолети ще изпълняват задачи по зона за дежурство във въздуха, прехват, визуално опознаване и съпровождане. Българските ВВС ще продължат да изпълняват националните си ангажименти по носене на дежурство в Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Всяка една от страните ще поеме разходите за собствените сили и средства, участващи в дейностите по усилване на въздушната охрана.
Охраната на въздушното пространство на НАТО е мирновременна колективна отбранителна мисия. Нейното предназначение е да гарантира целостта и сигурността на въздушното пространство на съюзниците от Алианса.
Социалната пенсия за старост става 120,98 лв.
от 1 юли

Правителството определи нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли тя ще нарасне от 118,14 лв. на 120,98 лв.
Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

София получава терен за изграждане на парк
в ж.к. „Младост”

Правителството прехвърли безвъзмездно на Столична община имот – частна държавна собственост. Теренът с площ 17 дка се намира в ж. к. „Младост 3” и ще бъде използван за изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения.
Прието беше и решение за намаляване на капитала на „Национална спортна база” ЕАД чрез обезсилване на акции на стойност, съответстваща на стойността на правото на собственост върху имот от 16,6 дка в столичния район „Красно село”. Теренът е в района на конната база в местността „Славия” и ще бъде прехвърлен безвъзмездно на Столична община за изграждане на ново метродепо и разширение на гараж „Земляне”. Депото е включено като самостоятелен подобект при строителството на третата метролиния в София. То попада в една и съща територия, използвана досега от автобусния гараж на градския транспорт.
Две държавни институции получиха имоти за изпълнение на функциите си. За нуждите на териториалната дирекция на НАП – Велико Търново, офис Монтана, е предоставен офис в административната сграда на пл. „Жеравица” №3 в града. Държавната агенция за метрология и технически надзор ще ползва част от първия етаж в сградата на ул. „Свобода” №1 в Благоевград.
С решение на правителството статутът на имот, предоставен за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и на Русенския университет „Ангел Кънчев“, се променя от частна държавна на публична държавна собственост. Имотът се намира в Русе, като предоставените на двете ведомства самостоятелни обекти в него се използват изцяло за изпълнение на техните функции.
Поради отпаднала нужда, от ИА „Главна инспекция по труда” беше отнето правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Помещението на бул. „Славянски” №30 в Шумен преминава в управление на областния управител на Шумен.
През юли в България ще се проведе многонационалното учение „Saber Guardian 2017”

Правителството разреши преминаването през и пребиваването на територията на България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 2017”.
Учението се провежда на териториите на България, Румъния и Унгария в изпълнение на засилените мерки за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. То включва поредица от учения с участието на сили и средства от държави-членки и партньори на НАТО. Като част от него в периода 23 юни – 28 юли 2017 г. в България ще се проведат серия от учения с участието на военнослужещи, щабове и военни формирования на България, САЩ, Грузия, Украйна, Словения, Румъния, Сърбия, Унгария, Литва, Полша, Гърция, Република Македония, Канада, Италия и Португалия – общо до 6000 души, до 1200 единици сухопътна техника и въоръжение и до 80 въздухоплавателни средства.
Многонационалното учение „Saber Guardian 2017” се провежда в изпълнение на междуправителственото българо-американско споразумение за сътрудничество в областта на отбраната и на Плана за подготовка на Щаба на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2017 г. Общото планиране се извършва под ръководството на командващия на Сухопътните войски на Силите на САЩ в Европа съвместно със страните домакини на учението. Ръководството и контрола на всички многонационални учения, провеждани като свързани с учението с висока видимост „Saber Guardian 2017”, се осъществяват от многонационална структура, която е разположена в района на съвместните българо-американски съоръжения на учебен полигон „Ново село”.
Норвежки кораб ще провежда научни изследвания
в Черно море

Правителството разреши на научно-изследователския кораб „Havila Subsea“ да пребивава във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на България в Черно море в периода от 17 август до 5 октомври. Корабът, плаващ под знамето на Норвегия, ще може да посети пристанище Бургас от 21 до 25 август и от 19 до 22 септември.
Разрешението е във връзка с извършването на съвместна океанографска експедиция в рамките на дългосрочния проект „Black Sea Maritime Archaelogy Project“ в акваторията на Черно море. Той се осъществява в изпълнение на Договора, сключен между центровете за подводна археология в Созопол и към университета в Саутхемптън. Основната цел на проекта е събиране на информация за проследяване на промените в климата и морското ниво и за начина, по който тези промени са повлияли на културното развитие на крайморските общества в Черноморския регион.
Научните изследвания, които са предназначени изключително за мирни цели и за разширяване на познанията за морската среда, ще се извършват с безопасни методи и средства и не създават затруднения за България при упражняване на суверенните й права и юрисдикция.
Международната банка за възстановяване
и развитие ще съветва администрацията
при въвеждането на споделените услуги

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът е в рамките на подписания Меморандум за разбирателство между България и МБВР за партньорство и подкрепа при управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
МБВР ще съветва администрацията при въвеждането на споделените услуги, като в допълнение ще изготви анализ на текущото състояние в България и ще проучи добрите практики в други държави. Въвеждането на споделени услуги ще доведе до понижаване на разходите, подобряване на ефективността на процесите и повишаване на качеството на услугите.
Осъществените от МБВР дейности ще определят кои са приоритетните сфери, където е необходимо да бъдат въведени споделени услуги и как да бъде реализирана реформата. По време на цялостното изпълнение на проекта ще бъде извършван мониторинг и оценка на действието на модела, е оглед неговото последващо приложение и в други административни структури.
За ратификация е предложено споразумението
за допълнение към Парижкия протокол

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното на 26 април т. г. споразумение между България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол.
Парижкият протокол, ратифициран от България през 2004 г., урежда статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор. Нашата страна е домакин на такава структура – т. нар. Модул на КИС със способности за развръщане – (DCM) F, 2nd NATO Signal Battalion (2NSB). На територията на България е разположен и Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU).
Допълнителното споразумение детайлизира приложимата юрисдикция, както и привилегиите и имунитетите на щабовете и техните членове.
България урежда с Куба и Виетнам имотни въпроси на дипломатическите представителства

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението между правителствата на България и Куба, с което двете страни взаимно и безвъзмездно си предоставят за ползване имоти за нуждите на дипломатическите си представителства. Документът е подписан на 19 януари т. г. в София. След влизането му в сила, двете държави на реципрочна основа си предоставят имоти съответно в Хавана и в София.
За ратификация е предложена и подписаната на 22 септември м. г. междуправителствена спогодба на България и Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни. След влизането в сила на Спогодбата страните ще си върнат взаимно имоти с отпаднала необходимост, съответно в София и в Ханой.
Одобрена е българската позиция за заседанието
на Европейския съвет

Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 22 и 23 юни в Брюксел. На него страната ни ще бъде представена от министър-председателя Бойко Борисов.
Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще приемат заключения, посветени на темите „Сигурност и отбрана“, „Работни места, растеж и конкурентоспособност”, „Миграция”, „Парижкото споразумение относно изменението на климата”, „Дигитална Европа“ и „Външни отношения”.
България като външна граница на ЕС последователно отстоява позицията, че държавите членки на първа линия следва да разполагат с цялата налична информация относно дадено лице, което ще позволи успешното му установяване и предприемане на последващи действия. България ще настоява за ефективно прилагане на всеобхватен набор от мерки в областта на миграцията и защитата на външните граници, който включва: продължаване на подкрепата за държавите на предна линия; съблюдаване последователното и пълно прилагане на съвместното изявление на ЕС – Турция от 18 март 2016 г.; осигуряване изпълнението на съществуващите реадмисионни споразумения с трети страни и сключване на нови при необходимост; изпълнение на Партньорската рамка за сътрудничество с приоритетни трети страни и разширяване на географския й обхват извън африканския континент; ефективно прилагане на принципите за отговорност и солидарност. България ще призове за по-нататъшно развиване на необходимите структури с оглед прилагане на по-ефективни мерки за борба с радикализацията, включително по отношение на разпространението на радикализиращо съдържание в интернет. Ще подкрепим задълбочаването на интеграционните процеси в областта на европейската отбрана, основано на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност, което не трябва да дублира компетенциите на НАТО и водещата му роля в колективната отбрана на Европа. По темата „Работни места, растеж и конкурентоспособност” България ще изрази подкрепа за поетите ангажименти от страна на ЕС за задълбочаване на Единния пазар и установяване на свободна и справедлива търговия, която ще допринесе за повишаване на икономическия растеж, просперитета и конкурентоспособността на Съюза.
Европейският съвет ще проведе заседание и във формат ЕС-27 във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ще бъде извършен преглед на актуалното състояние на преговорите по Брекзит, като ще бъде потвърден мандатът за водене на преговори, чиято основа са политическите насоки, утвърдени от Европейския съвет (чл. 50) на 29 април и преговорните директиви, одобрени от Съвет „Общи въпроси” (чл. 50) на 22 май 2017 г. България ще потвърди позицията си, че преговорният мандат адекватно отразява целта, която си поставя Съюза в предстоящите преговори, а именно – защитата на интересите на ЕС и неговите граждани. България подкрепя издигането на въпросите на придобитите права на гражданите като първостепенен приоритет, както и воденето на прозрачни и открити към широката общественост преговори с британската страна.
На 23 юни министър-председателите на Естония, България и Австрия ще представят официално в Брюксел 18-месечната програма на Съвета на ЕС (1 юли 2017 – 31 декември 2018 г.).
Правителството одобри също българската позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 26 юни в Люксембург.
Очаква се ресорните министри да постигнат общ подход по законодателните предложения за енергийната ефективност, част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Това ще осигури възможност за очертаване на предварителната позиция на Съвета като основа за подготовката за преговори с Европейския парламент. По искане на испанската и португалската делегации, енергийните министри са приканени да обменят мнения по актуалното състояние на междусистемната свързаност и третирането на този въпрос в пакета на ЕК. От страна на Малтийското председателство на Съвета на ЕС ще бъде представена информация за развитието на преговорите по останалите законодателни предложения от пакета, свързани с електроенергийния пазарен модел, енергията от ВЕИ и управлението на Енергийния съюз. Очаква се делегацията на Естония да представи работната програма на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС.
Одобрени бяха и резултатите от проведени през май и юни четири заседания на Съвета на ЕС.
На 18 май в Малта, по време на неформалното заседание на министрите по енергетика, бяха дискутирани теми, свързани с рамката за енергийната ефективност на ЕС до 2030 г. и декарбонизация на островите. В първата сесия бяха обсъдени законодателните предложения за енергийна ефективност, част от пакета на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“. Втората сесия беше съсредоточена върху предизвикателствата и възможностите пред островните държави в прехода им към чиста енергия. След сесията държавите-членки, разполагащи с островни територии, и ЕК подписаха политическа декларация за насърчаване на използването на чиста енергия в тези райони.
Неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство се проведе в периода 21-23 май в Малта. Държавите-членки обсъдиха темата „Климатичните изменения и водните ресурси в ЕС: възникващи предизвикателства пред селското стопанство“. Малтийското председателство демонстрира ангажимента си да даде тласък на ЕС по тази тема, която придобива все по-голямо значение за социално-икономическия живот. Според повечето министри, новата Обща селскостопанска политика трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и управлението на водите.
На заседанието на Съвета „Външни работи/Развитие“, проведено на 19 май в Брюксел, беше одобрен текстът на новия Европейски консенсус за развитие. Приети бяха и Заключения за операционализиране на взаимовръзката между хуманитарната дейност и сътрудничеството за развитие.
В рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, проведен на 8 и 9 юни в Люксембург, министрите на вътрешните работи обсъдиха предложението за създаване на Европейска система за оторизиране на пътуванията (ETIAS), законодателните предложения в областта на Шенгенската информационна система, актуалната миграционна обстановка в ЕС, осигуряването на оперативната съвместимост на европейските бази данни. Проведен беше и политически дебат в областта на връщането и по законодателните предложения за реформа на общата европейска система за убежище.
Приет е отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда

Правителството прие отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките са одобрени с решение на Министерския съвет от 19 май 2016 г. Една година по-късно почти половината – 48%, от общо 118 мерки са изпълнени.
Приети са ключови промени в нормативната уредба, като по-съществените са в Закона за устройство на територията, в Закона за нормативните актове, в Закона за професионалното образование и обучение, в Закона за управление на отпадъците, в Закона за акцизите и данъчните складове и др. Направени са и промени в редица подзаконови нормативни актове. Изпълнени са и мерки от административен характер, които водят до повишаване на дела на информацията, обменяна по служебен път с други държавни структури, осигуряване на достъп до бази данни и информационни системи на други институции, разширяване на дела на електроните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, както и тяхното популяризиране и разясняване – канали за плащане, възможности за подаване и получаване на документи и т.н. В резултат на изпълнените мерки е постигнато подобряване на инвестиционната среда, но въпреки това е налице значителен потенциал за постигане на още по-добри резултати.
Една година след одобрението на Плана за действие изпълнението на 16 от включените в него мерки все още не започнало, което е ясен знак за наличието на проблем. Следва да се отбележи и на практика нулевият напредък в изпълнението на Плана за действие в рамките на последния отчетен период (февруари-май 2017 г.), което само частично би могло да бъде обяснено с фазата на политическия цикъл в страната – функционирането на служебен кабинет. Налице е необходимост от критичен анализ на пречките пред изпълнението на планираните мерки, както и от оценка на възможността за включване на нови мерки в Плана за действие. Затова правителството възложи на министъра на финансите да изготви критичен анализ на причините за неизпълнението на планираните мерки в двумесечен срок. Също така кабинетът реши да възобнови работата на работните групи по основните проблемни области пред инвестициите със задача да предложат допълнителни мерки за подобряване на инвестиционната среда в страната.
Приети са критерии за определяне
на защитените детски градини и училища

Министерският съвет прие критерии, според които ще се определят защитените детски градини и училища, и регламентира условията и реда за тяхното допълнително финансиране.
Детска градина ще бъде обявявана за защитена, когато нейното закриване би довело до необходимост най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят. Другият случай, в който тя става защитена, е ако поне на пет деца се налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката друга градина или училище, които организират предучилищно обучение. За защитена може да се определи и част от детска градина, която се намира в друго населено място, ако отговаря на критериите.
Защитена детски градина ще получава допълнително финансиране от 21 000 лева, ако се намира в планински район и 19 000 лева – в останалите случаи. Когато се защити част от детска градина, тя ще получава допълнително финансиране от 16 000 лева, ако е в планински район и 14 500 лева в останалите случаи. Защитените детски градини ще получават допълнително финансиране и за малък брой деца.
Критериите за обявяване на защитено училище са различни за различните степени на образование. Основно училище (І-VІІ клас) става защитено в случай, че ако бъде закрито или преобразувано, поне 10 деца ще трябва да пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище. От осми до десети клас училището влиза в списъка, ако най-малко 15 ученици ще пътуват на повече от 30 километра. Допълнителната субсидия за тези училища е 32 000 лв. за планински район и 29 000 лв. за останалите, като те също ще получават допълнително финансиране и за малък брой ученици.
Списъкът със защитените детски градини и защитените училища ще се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката. Предложенията за защитени детски градини и защитени училища трябва да съдържат мотиви за необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата и учениците. Необходимо е и да бъде посочена информация дали училището или градината съответстват на критериите, описани в постановлението.

Кореспондентите на БНР и БНТ ще може да бъдат командировани по реда на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина

Правителството прие допълнения в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.
Промяната се отнася до Приложение №4 – Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при условията и по реда на наредбата. В нея се включват длъжностите „кореспондент на Българската национална телевизия“ и „кореспондент на Българското национално радио“. Това ще позволи регламентиране на дългосрочното командироване на служителите на БНТ и БНР при изпълнение на служебните им задължения извън страната.
Правителството прие нов устройствен правилник на МЗХГ заради преобразуването на ведомството

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Това е мотивирано с решението на Народното събрание за одобряване на нова структура на Министерския съвет, с което Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите.
С правилника се създават и преобразуват дирекции, прецизират се техните функции.
Със заключителните разпоредби се изменя подзаконовата нормативна уредба, относима към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и на заместник-министрите.
Приета е нова Наредба за медицинската експертиза

Правителството прие нова Наредба за медицинската експертиза.
Причините за днешното решение на Министерския съвет са свързани със съдебното оспорване на действащата наредба, при което съдът установи нарушение на административнопроизводствените правила при изработването им. Отменянето на наредбата отчасти или в нейната цялост създава правен вакуум със значителни неблагоприятни последици предвид широкия й обхват на приложение.
С новата наредба се цели създаването на правна регламентация на принципите и критериите на медицинската експертиза за определяне наличието на временна или трайна неработоспособност и на реда за нейното извършване. Това ще осигури уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза на територията на цялата страна.
Наредбата се прилага и с цел да осигури определени права на пациентите – например, правото им на отсъствие от работа или осигуряване на подходяща работа с цел полагане на оптимални грижи за здравето до неговото пълно или максимално възможно възстановяване. В същото време, чрез Наредбата се осигурява стабилност и предвидимост на резултатите от нея, което е предпоставка за планиране и прогнозиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения, които по себе си са обект на прилагане на други нормативни документи.
Одобрени са близо 15 млн. лв. за изпълнение
на ангажименти на областните управители
на Варна, Бургас и Добрич

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. в размер 15,193 млн. лева.
От тях 14,402 млн. лв. са предназначени за разплащане от областния управител на област Варна в изпълнение на превантивни мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и в следствие на проведена открита процедура за избор на изпълнител за извършване на дейностите по утилизация/крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-В и метален резервоар FA 501-В (хоризонтален метален цилиндър), намиращи се в Промишлена зона-юг на гр. Девня. Осигуряването на средствата ще позволи предприемането на незабавни действия по утилизацията/крайно оползотворяване/обезвреждане на опасния отпадък и отстраняване на непосредствената заплаха и съществуващите рискове от взрив при безконтролно рязане на скрап, кражби и предотвратяване на екологични щети.
Останалите 791 хил. лв. са предназначени за изпълнение на ангажиментите на областните управители на Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон. Те ще бъдат използвани за поставяне на предупредителни табели и за санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, включително и на тези, предназначени за природосъобразен туризъм, както и за обезпечаване с водноспасителна дейност на обявените за неохраняеми морски плажове.
Министерствата на финансите на България
и Холандия ще подпишат Меморандум
за техническо сътрудничество

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство за техническо сътрудничество между министерствата на финансите на България и на Кралство Нидерландия. Министърът на финансите е упълномощен да проведе преговорите и да подпише документа.
С меморандума се поставя рамка на съвместно техническо и финансово сътрудничество между двете министерства за осигуряване на обмен на знания, опит и експертиза между служителите им и за споделяне на информация за изпълнението на политиките, процесите на вземане на решения, законодателството и услугите в областта на публичните финанси.
Дейностите в изпълнение на меморандума ще бъдат включени в годишни двустранни програми за сътрудничество.
Правилникът за прилагане на Закона
за чужденците в Република България е съгласуван
с последните законови промени

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, с които документът се съгласува с последните законови промени.
С допълненията в него е разписана детайлна процедура за предоставяне на статут „лице без гражданство“, въведен измененията в Закона от 2016 година. Документът предвижда и изменение на реда, по който се налага обезпечителната мярка „ежеседмично явяване в структура на МВР по местопребиваване“, и пояснява характера на въведеното „краткосрочно настаняване“.

Одобрени са отчетите за дейността
и за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2016 г.

Правителството одобри Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., както и Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2016 г. и предлага на Народното събрание да обсъди и приеме двата документа.
Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери към 31.12.2016 г. възлиза на 3 298 608,4 хил. лв., което представлява 100% спрямо заложените в годишния план за 2016 г. средства. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита увеличение със 165 261,2 хил. лв. или с 5,3%, което се дължи на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2016 г.
Постъпилите към 31.12.2016 г. здравноосигурителни приходи са в размер на 3 257 760,1 хил. лева, което представлява изпълнение от 100% спрямо заложените в годишния план средства. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита ръст със 168 972,5 хил. лв. или с 5,5 на сто. Здравноосигурителните вноски, постъпили към 31.12.2016 г., са в размер на 2 212 561,1 хил. лв., което представлява изпълнение от 100,1%. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита ръст със 102 052,5 хил. лв. или с 4,8 процента.
Общият размер на извършените разходи и трансфери към 31.12.2016 г. е 3 296 984 хил. лв., което представлява 100% от заложените в годишния план за 2016 г. средства. Спрямо отчетените приходи и трансфери се формира положително бюджетно салдо (излишък) за годината в размер на 1 624,4 хил. лева.
Годишният отчет за дейността на НЗОК за 2016 г. съдържа информация за организацията, управлението, бюджета и финансовите параметри на дейността на структурата. Основният извод в него е, че правилното и рационално използване на обществените средства е осигурило предвидима финансова среда и е създало условия за изпълнение на финансовите ангажименти на институцията в национален и в международен аспект.
Отчетен е въведеният в НЗОК алгоритъм на оперативно поведение, който акцентира върху предварителния контрол. Ролята на контролната дейност е дала положително влияние върху системата, изразено в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, трайна тенденция към прецизиране на индикациите за хоспитализация, спазване критериите за дехоспитализация, подобряване качеството на оказаната медицинска помощ и на работата при водене на документацията и организацията на работата в лечебните заведения.
Проведените разговори за отстъпки от стойността на скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от НЗОК, е дала възможност за възстановяване на значителни суми. Направеният анализ на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели показва тенденция към нарастване на необходимия финансов ресурс. Като причина за това НЗОК определя увеличаването броя на лекарствените продукти, които институцията заплаща, навлизането на нови, по-скъпи лекарства, ежегодно нарастващия брой здравноосигурени лица и демографската структура.
Правителството отпусна необходимите за 2017 г. средства за вноски по Механизма за бежанците
в Турция

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. с цел изплащане на българските вноски за 2017 г. към Механизма за бежанците в Турция. Общата дължима вноска в размер на 5,05 млн. лева за 2017 г. е изчислена въз основа на дела на брутния национален доход (БНД) на страната в общата сума на БНД на Европейския съюз.
Механизмът за бежанците в Турция бе създаден от Европейския съюз с цел да се координират действията в подкрепа на бежанците, финансирани от бюджетите на ЕС и на държавите членки. Общият размер на помощта по механизма е 6 млрд. евро. Споразумението за създаване на Механизма за бежанците в Турция и графика за изплащането на българските вноски в периода 2016-2019 г. са ратифицирани със закон от Народното събрание на 30 март 2016 г.
Средства са предназначени за финансиране на спешните нужди от хуманитарна помощ за сирийските бежанци и приемните общности в Турция. Оперативното управление и предоставяне на средствата на територията на Турция, се извършва чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и по линия на хуманитарната помощ.
Правителството одобри Интегрирана транспортна стратегия
Правителството прие Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г. Нейни цели са повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор, подобряване на транспортната свързаност и достъпност, както и ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор. Сред приоритетите, залегнали в стратегическия документ, са ефективното поддържане, модернизацията и развитие на транспортната инфраструктура, развитието на интермодален транспорт, подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар, повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.
Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.
В обхвата на стратегическия документ е подготвен и Национален транспортен модел, който е разработен отделно за пътническия и товарния транспорт и е приложим за отделните видове транспорт в рамките на страната, международния транспорт и транзитния транспорт.
Наличието на стратегията фигурира в Предварителните условия на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020 г. в сектор „Транспорт”. Изпълнението на това условие е заложено и в Споразумението за партньорство на България.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com