България и Румъния борят комарите с общ проект

Share This:


Рамково споразумение за създаване на институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния-България между Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България) и Фондация „Жива природа“ (Румъния) бе подписан в Русе. Към споразумението официално се присъедини и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
В събитието взеха участие кметове на дунавски общини и представители на областни администрации, които станаха част от партньорството.
Целта на Рамковото споразумение е координирано и ефективно управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния-България. Около тази цел се обединиха компетентните институции, ангажирани в борбата с насекоми от трансграничния регион. За първи път те разполагат със съвместен българско-румънски документ за осъществяване на ефективно партньорство – Стратегия за контрол на популацията на насекоми, която е с времеви хоризонт до 2030 г.
В нея са включени всички мнения, идеи, предложения и препоръки от проведените 14 кръгли маси в България и Румъния: в Русе, Силистра, Плевен, Видин, Констанца, Кълъраш, Гюргево, Крайова и Дробета-Турну Северин. Повече от 500 представители на заинтересованите страни – местни и регионални власти, регионални здравни инспекции (РЗИ) в България и санитарни и ветеринарни служби в Румъния, научни институти, граждански организации, асоциации на бизнеси и бизнеси в областта на дезинсекцията участваха в обществените консултации в рамките на Проекта.
Чрез първата по рода си българо-румънска географска информационна система се осигурява съвременен инструмент, който да подпомага работата на институциите от двете страни на Дунав. Тя обхваща територията на целия трансграничен регион. Системата съдържа и визуализира общогеографски и тематични данни за територията като видове водоеми, растителност, ареали на разпространение на видовете насекоми и др. Информацията от базата данни позволява точно да се определят зоните, подлежащи на третиране със съответните агенти. За зоните могат да се въвеждат данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.
Администрациите на 76 български общини и 16 общини, 20 града и 520 комуни в Румъния имат достъп до базата данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.
Съвместната система подпомага потребителите да виждат границите на всички обособени рискови зони, да планират дезинсекционните дейности и да ги координират със съседите си, да проследяват начина, по който те се третират и да се информират относно действията на всички компетентни институции.
За решаването на толкова остър проблем, с висока обществена значимост, единственото ефективно решение е използването на съвременни, иновативни и авангардни модели за управление на процеса, каквато е ГИС, благодарение на които да се планират и провеждат координирани, стратегически очертани и превантивни политики, а не ежегодни, скъпоструващи, реактивни действия.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com