Eзерото Сребърна край Силистра замръзна

Share This:


Вследствие на ниските температури през последните няколко дни откритите водни части на езерото Сребърна са обхванати от тънък лед. В тази връзка, директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев издаде писмено предупреждание към посетителите на резервата, които възнамеряват да извършват спортен риболов и да нализат по леда. Подобни действия могат не само да доведат до инциденти с нежелателни последици, но и представляват нарушение на Закона за защитените територии.

През изтеклата седмица експерт на РИОСВ-Русе се присъедини към представителите на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) за 45-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в участъци от река Дунав в град Русе и на територията на ПР “Сребърна”.

По течението на реката от опашката на остров Батин до района на бившето предприятие “Хлебна мая” в Русе са наблюдавани зеленоглави патици, голям корморан, малък гмурец, речни чайки, гларуси и морски орел, а на територията на резервата – големи ята кафявоглави потапници, голям корморан, неми лебеди, единични екземпляри от вида голяма бяла чапла и др. Резултатите ще се обобщят и изпратят в Изпълнителна агенция по околната среда, тъй като Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Като цяло тази година числеността на птиците е по-малка в сравнение с предходните години, което може да се свърже с необичайно топлата зима в Северна и Западна Европа. Данните от преброяването ще дадат ценна информация за състоянието на популациите на защитените видове птици и промяната в поведението им в контекста на климатичните промени.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com