Ученици ще се борят за Купа „Дръстър“ 2018 в турнир по шахмат

Община Силистра, Дирекция “Хуманитарни дейности”, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организират турнир по шахмат

Read more