Форум “Дни на фотографията – 2018” ще се проведе в Силистра

Център за кариерно ориентиране – Силистра към НАО “Галилео Галилей”, с подкрепата на отдел “Образование и младежки дейности” и МКБППМН

Read more