BalkanMed INNOVA – нова инициатива в подкрепа на предприемачеството и иновациите

Share This:


Днес се проведе стартиращото събитие на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation. Мероприятието се проведе Конферентния център на БАН, блок 26Б.

Проектът има за цел да стимулира на предприемаческото мислене, насърчаване на новаторски стартиращи фирми и създаване на по-привлекателна среда за растежа на малките и средни Финансирането на на проекта – BalkanMed INNOVA, е от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“.

Изпълнител от българска страна е „Единния център за иновации“ на БАН в партньорство с още пет организации от Гърция, Кипър, Албания и Македония (БЮРМ) и е насочен към четири приоритетни за икономиката области: 1. Туризъм и културно наследство; 2. Агробизнес; 3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия; 4. Енергия и околна среда.

BalkanMed INNOVA предвижда три фази за постигане на общата цел. Първо ще бъдат проучени и обобщени нуждите, проблемите и неблагоприятните фактори, с които се сблъскват младите предприемачи, опитвайки се да реализират своите идеи.

На базата на този анализ през втората фаза на проекта ще бъдат разработени средства за подпомагане, достъпни за всички, които вече са започнали или планират да започнат своя нов бизнес.

През третата фаза на BalkanMed INNOVA ще бъде предоставена възможност за развитие на десет от най-добрите бизнес идеи, които могат да прераснат в бизнес-планове и да се съревновават за три гранта.

Дейностите по проекта ще бъдат насочени към следните целеви групи: 1) изследователи, учени, професори, центрове за обучение и др. – за създаване на предприемаческа култура, за да могат да комуникират науката и знанието с бизнеса; 2) завършилите училище, дългосрочно безработните и бъдещите предприемачи – за осигуряване на съвременни знания и умения за предприемачество; 3) действащи предприемачи, МСП, обучители – за обучение през целия живот.

Подкрепата, която проектът планира да развие, ще се осъществи чрез новаторската платформа за електронно обучение уеб-училище BalkanMed INNOVA за предприемачество и учене през целия живот. Ще бъдат положени усилия за успешно свързване на образованието и бизнеса и за  преодоляване на различията помежду им. Ще бъдат разработени материали във вид на курсове и лекции, които ще се ползват свободно и след приключване на проекта.

Отвъд съвместното обучение, чрез дейностите за електронно наставничество и директните консултации за стартиращи фирми, много млади предприемачи ще успеят да поставят началото на своя нов бизнес до края на проекта.

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com