Статистика: Каква е била миграцията в област Силистра през миналата година?

Share This:


През 2016 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 775 лица, съобщават от Териториалното статистическо бюро в дунавския град
Оттам уточняват, че най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град“ (37.5%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по обратното направление „град – село“ (28.8%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.2%) е значително по-малък, отколкото относителният дял на преселилите се от село в село (28.5%).
В резултат на преселванията между градовете и селата населението на градовете в област Силистра се е увеличило с 68 души, респективно с толкова е намаляло населението в селата.
През 2016 г. 1 048 души са променили своя настоящ адрес от област Силистра в друго населено място на страната, а 660 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Силистра. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите Варна (261) и София-град (197). Най-голям е броят на преселилите се в област Силистра от областите Варна (137) и София-град (101).
През 2016 г. 462 души са променили своя настоящ адрес от област Силистра в чужбина, като 50.2% от тях са жени. На възраст между 20 – 39 години са 66.0% от емигрантите. Във възрастовата група 40 – 59 години относителният им дял е 13.2%. Най-младите емигранти (под 20 години) са 13.9%, а тези на 60 и повече навършени години – 6.9% от всички емигранти.
Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (26.2%), Обединеното кралство (18.6%) и Испания (13.6%).
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2016 г. 366 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Силистра. Относителният дял на мъжете е 49.7%, а на жените – 50.3%.
Сред дошлите да живеят в област Силистра 29.2% са във възрастовата група над 60 години, а 31.4% са на възраст 40 – 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 16.1%, а на възраст 20 – 39 години са 23.2%.
Най-висок е делът на имигрантите от Турция (59.3%) и Испания (7.9%).
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е отрицателен – минус 484 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.
Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е -4.3‰ .
През 2016 г. всички общини в област Силистра са с отрицателен механичен прираст – Алфатар (-3.3‰), Главиница (-4.1‰), Дулово (-3.5‰), Кайнарджа (-2.5‰), Силистра (-4.2‰), Ситово (-2.7‰) и Тутракан (-7.7‰).
Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година, уточняват от силистренската статистика.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com