Статистиката отчете, че линията на бедност в област Силистра през 2016 година е била 290 лева

Share This:


През 2016 г. линията на бедност в област Силистра е 290.92 лв. средно месечно на лице от домакинството, съобщават от Териториалното статистическо бюро в областния град. Оттам допълват, че при този размер на линията под прага на бедност са били 14.9% от населението на областта.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра се увеличава с 1.4%, а относителния дял на бедното население нараства с 3.6 процентни пункта.
През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – съответно 194 и 204 лв., а най-високата – в област София (столица) (473 лв.), следвана от областите Стара Загора (332 лв.) и Габрово (328 лв.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.4%, Пазарджик – 28.2% и Варна – 26.6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол – 14.4%, Силистра – 14.9% и Благоевград – 15.7%.
И през 2016 г. област Силистра е с най-нисък относителен дял на бедност за жените в страната – 13.5%. Относителният дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта е по-голям от този при жените с 2.9 процентни.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 14.9% до 24.4%, или с 9.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43.6%, или с 28.7 процентни пункта.

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги
Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (65.3%), ограничения по отношение на плащането на време на разходите, свързани с жилището (63.5%) и почивката извън дома (61.4%) и. Успоредно с това 6.7% от лицата не могат да си позволят автоматична пералня, 3.5% – телефон, вкл. мобилен, 0.9% – цветен телевизор, а 21.1% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Над 15% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си.
През 2016 г. в област Силистра 33.2% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).
Най-висок е относителният дял на населението живеещо в тежки материални лишения в областите Пазарджик – 47.2% и Варна – 46.3%. Най-нисък е относителният дял на живеещите в тежки материални лишения в областите Ямбол – 14.5% и София (столица) – 19.2%.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя на месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоритично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.
Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.
През 2016 г. в област Силистра 4.5 хил. лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 6.9% от населението, като спрямо 2015 г. относителният им дял намалява с 5.8 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2016 г. в област Силистра 38.3% от населението, или 43.3 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.
Стойността на показателя намалява с 5.3 процентни пунка спрямо 2015 г., като при мъжете (38.1%) намалява с 5.3 процента пунка, а при жените (38.4%) намалява с 5.4 процентни пункта.
През 2016 г. най-висок е относителният дял на населението в риск от бедност или социално изключване в областите Кърджали (55.5%), Пазарджик (52.9%) и Разград (51.4), а най-нисък в областите Ямбол (26.1%), София (столица) (30.1%) и Габрово (31.0%).


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com