Социални предложения в Бюджета на Силистра правят съветниците от БСП

Share This:


В хода на подготовката на Бюджета на Община Силистра за 2020г. общинските съветници от МК “БСП за България” направиха предложения, които се отнасят до стимулиране на раждаемостта и подпомагане на младите семейства в отглеждането на децата им.
 
Публикуваме по-долу целия текст на направените предложения към бюджета на община Силистра.
 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА
 
КОПИЕ:
ДО КМЕТА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
                                                                    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от от общинските съветници от МК „БСП за България”
 
ОТНОСНО : Подготовка на бюджет 2020 г.
 
Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В последните години демографската криза в България се превърна в тежка демографска катастрофа. Силистренската община не прави изключение от общата за страната картина, даже напротив. От 2014 до 2019 година населението на общината е намаляло с повече от 3000 души , или средно с 600 човека на година. От всички статистически данни е видно, че раждаемостта намалява и съответно намаляват децата в детските и учебни заведения. Общината е застрашена от обез­лю­дя­ва­не, не­равенство, бедност, нисък социален статус. Хората са не­рав­но­по­ста­ве­ни, а цели групи от тях –застрашени от социално изключване.
 
Ако не се вземат адекватни и спешни мерки за стимулиране на раждаемостта, за подкрепа на децата и младите семейства и родители, рискуваме в следващите години от Силистра да емигрират и малкото останали млади хора.
 
От проучванията, които направихме, от данните, които ползвахме от ГРАО, НСИ, АГО в Силистра се убедихме, че в бюджета на Общината за 2020г. могат да се заделят допълнителни средства за подпомагане на деца и млади семейства, и стимулиране раждането на второ и трето дете.
 
Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Предвид гореизложеното, предлагаме Общинският съвет – Силистра да вземе следните
 
                                                                                РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси
1.Задължава Кметът на Община Силистра в бюджет 2020г. да предвиди допълнително средства в размер на 100 000 лв. за поемане на разходите за храна на децата от 6м. до 3г., ползващи услугата на Детска млечна кухня – функция „Здравеопазване“ – 40 431, §10-00 – издръжка, които да бъдат осигурени от собствени приходи на общината.
 
2. В § 42-14 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” – за 2020 г. да се заложат 100 000 лв. от собствени приходи за стимулиране на родители и семейства от Община Силистра с еднократна помощ от 1000 лв. при раждане на второ и трето дете. /Приложение – 1/.
 
3. Във функция „Образование“- Детски градини, §10-00- издръжка да се предвидят 130 000лв. за покриване разходите за храна за децата от III от IV група – задължително обучение /615 деца/. Средствата да се осигурят от собствени приходи.

Пресцентър на БСП – Силистра


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com