Силистренската пожарна се отчете за първите шест месеца на тази година

Share This:


През първото шестмесечие на 2017 г. поделенията на РДПБЗН-Силистра са ликвидирали 298 произшествия, което е 25 бр. произшествия на 10 000 жители. Съпоставено към усреднените данни за същия период през 2012 г. – 2016 г. – 24 бр., този показател бележи устойчивост. Разпределено по РСПБЗН данните за произшествията са следните – РСПБЗН-Силистра – 204, РСПБЗН-Тутракан – 50, и РСПБЗН-Дулово – 44 бр.
Разпределението по видове на произшествията е следното – пожари с материални загуби в Силистра – 43, Тутракан – 16, Дулово – 10, а случаите на извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви и пожари без материални щети са: в Силистра – 101, Тутракан – 30, Дулово – 26.
От разпределението на произшествията по основни отрасли е видно, че най-много са произшествията в „Жилищно-комунално стопанство” – 57 %, от общия брой. На второ място по отрасли са произшествията в “Транспорт, складиране и пощи“ – 22 %, и на трето място – “Селско и рибно стопанство”-7,2 %. Останалите 13,8 % се разпределят в отраслите „Водопровод, канализация и сметосъбиране”, „Образование”, Търговия и ремонт” и др. Данните съпоставени към предходни години бележат тенденция за устойчивост.
От разпределението на произшествията по причина на възникване е видно, че най-много са произшествията предизвикани от късо съединение – 18, (26%) и от небрежност при боравене с открит огън – 14, (20%). Следват произшествията, предизвикани от неправилно ползване на отоплителни уреди – 9, (13 %) и др.
В 13 (19 %) случая причините за възникването на произшествията са в процес на установяване.
От началото на годината до 30 юни 2017 г. служителите от направление „Превантивна и контролна дейност” са извършили 16 комплексни проверки, за които са връчени 16 протокола, извършени са 138 контролни и 725 тематични проверки. Връчени са 41 разпореждания, 55 констативни протокола, 187 становища за допускане на земеделска техника в жътвена кампания и 4 уведомителни писма (във връзка с жътвена кампания). За констатираните 188 нарушения от всички извършени проверки са предписани 168 мероприятия в разпоредителни документи, за останалите са съставени актове за установено административно нарушение или са приложени принудителни административни мерки.
През изминалото шестмесечие на 2017 г. държавният противопожарен контрол в инвестиционния процес е осъществен чрез: изготвяне на 32 становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, 12 становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на строежи. За периода не са издавани сертификати за съответствие на обекти с изискванията за пожарна безопасност.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com