Силистренската библиотека “Партений Павлович” започна обучение на 12 служители за професионална квалификация

Share This:


Регионална библиотека „Партений Павлович” в Силистра започна професионално обучение за квалификация „Библиотекар”, съобщават от културната институция. Дванадесет служители от читалищни библиотеки на три общини в областта ще придобият професионална квалификация в силистренската библиотека, съгласно държавните изисквания за заемане на длъжността. Обучението е организирано от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ). Общият брой учебни часове са 960, включващи теория 530 часа в on-line дигитална среда и практика 422 учебни часа.
Регионалната библиотека в Силистра е експертно-консултантски и методичен център за читалищните библиотеки на територията на областта и притежава необходимата експертиза и модернизирана учебна база, за провеждане на теория и практика по професионалното обучение, съгласно Закона за обществените библиотеки.
По договор с Министерство на културата, Фондация „Глобални библиотеки–България” предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с Фондацията. Финансирането е 90% от пълния размер на индивидуалните такси и е обвързано с бъдещото професионално развитие на обучаемите служители в читалищни библиотеки.
Обучението е организирано според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки. Обучители ще бъдат квалифицирани експерти от Силистренската библиотека, с образователно-квалификационна степен “магистър” и/или бакалавър”, по специалностите, съответстващи на предмета, който преподават, включително и с необходимата квалификация, знания и професионален опит.
По учебния план-график на АСЧ, обучението в Регионална библиотека „Партений Павлович” ще продължи до месец май, 2018 година. След писмен и устен държавен изпит, обучаемите ще получат свидетелство за придобита трета степен на квалификация „Библиотекар” с код 322010 на специалност „Библиотекознание” в професионално направление „Библиотечно-информационни науки”. Това ще им даде възможност да упражняват професията “Библиотекар” в читалищните библиотеки, съгласно държавните разпоредби на Закона за обществените библиотеки.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com