Променят закона за енергийната ефективност, разширяват обхвата на сградите

Share This:


Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, съобщават от правителствния пресцентър.  С променения вариант на закона се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране., допълват оттам. Включени са всички сгради в експлоатация, вкл. и жилищни, с разгърната застроена площ над 250 кв. м.
Регламентирано е прилагането на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация.
Със законопроекта се правят и промени по отношение издаването на „сертификат за енергийни характеристики на нова сграда“ – термин, който заменя досегашния „сертификат за проектни характеристики“ на сградите. Законът регламентира и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки за енергийна ефективност. Честотата на проверките зависи от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.
Документът е разработен във връзка с необходимостта от транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и стартирала процедура за неизпълнение от страна на България на задължения по Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com