Половината от републиканските пътища ще са с тол такси. Какво представлява тол системата?

Share This:


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи, че очаква не повече от половината от републиканската пътна мрежа да бъде обхваната от системата за тол такси и електронни винетки. Той направи уговорката, че окончателното решение ще е на правителството.
Той съобщи още, че от края на тази година има възможност да започне внедряването на тол системата, но не се ангажира с конкретни цени, които ще са в зависимост от избраната система и тарифата, одобрена от Министерски съвет. Министърът посочи, че за него лично по-добрият вариант е интегрираният между няколко системи за отчитане на изминати километри.
АПИ обмисля да заведе дела срещу жалбоподателите по тол системата в унисон с решението на ВАС от март за злоупотреба с право и шиканиране на процеса, каза министърът.

***

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТОЛ ТАКСИТЕ?

Системи за електронно таксуване на пътни потребители

В Европейския съюз всяка година се отделят значителни средства за финансиране на транспорта и за въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС). Иновациите и целевите инвестиции в пътната инфраструктура са стимулирани от Директива 2010/40/ЕС.
В тази връзка все повече държави въвеждат електронни системи за събиране на пътни такси (ETC), познати като тол такси, с цел повишаване на приходите за покриване на разходи, свързани с трафика, за управлението на движението и за опазване на околната среда.
В допълнение, инфраструктурата и данните от ЕТС системите осигуряват идеална платформа за внедряване на бъдещи ИТС приложения, като се започне от събиране на данни за управление на трафика до предоставяне на мобилни услуги на пътните потребители.
Статистиката показва, че двадесет и две държави членки събират тол такси от тежкотоварните автомобили за определена част от тяхната пътна мрежа, а дванадесет държави членки – от частните леки автомобили.
Пътищата с тол такса в ЕС имат обща дължина около 72 000 километра, 60% от които са оборудвани с електронни системи за пътно таксуване, а 40% са обхванати от системи за винетни такси. Днес над 20 милиона потребители на пътните мрежи – автомобилисти или автомобилни превозвачи на товари, са абонати на електронни системи за пътно таксуване.
Въвеждането на електронни системи за събиране на пътни такси подпомагат икономическия растеж и просперитет, които от своя страна способстват за безпроблемното, бързо и безопасно движение на стоките и гражданите в целия Съюз. За тази цел са необходими добре разработени, поддържани и ефективно управлявани инфраструктури. У нас ИТС секторът също притежава сериозен потенциал.

Винетните системи са преходен инструмент за таксуванe

Като начин за улесняване на финансирането и управлението на пътните инфраструктури, ЕТС системите са препоръчвани от Европейския съюз, защото предлагат възможност за таксуване на превозните средства по по-гъвкав начин и позволяват прилагането на политики за начисляване на инфраструктурни разходи. Приходите от тол такси могат да бъдат използвани за покриване на разходите за експлоатация, поддръжка и развитие на пътната инфраструктура за разлика от обвързаните с времето на ползване винетни такси, осигуряващи единствено приходи за текущи ремонти и които са считани от Европейската комисия за преходен инструмент.

Пътните такси обикновено се начисляват за специфичен достъп (например град) или за специфична инфраструктура (например пътища, мостове). Понастоящем се използват следните видове пътни такси:
• такси, обвързани с времето на ползване, и такси за достъп;
• тол такси по автомагистрали и друга инфраструктура;
• таксуване на километър или зона;

В сравнение с различните такси, обвързани с времето на ползване (винетни системи), таксуването на километър (електронни тол системи за таксуване) въвежда два важни аспекта в таксуването за използване на пътната инфраструктура – надежден контрол и справедливост. Професионалният контрол представлява комбинация от автоматична и ръчна проверка на правилното заплащане на тол таксите и осигурява последващи доказателства срещу нарушителите.
Справедливостта при таксуване означава, че потребителите плащат, докато шофират, за броя километри, изминати по подлежащите на таксуване пътища. Казано накратко, таксата се разпределя справедливо между потребителите на пътищата, за които се събира пътна такса – тези, които използват най-много пътната инфраструктура, заплащат най-високата такса за използването й.

Функционални особености на тол системите

От гледна точка на функционалността електронната тол система разделя пътищата, за които се събира пътна такса, на таксувани участъци. Всеки участък е означен с вход към път, за който се събира пътна такса, и изход от същия. След като потребителят навлезе в даден участък, за който се събира пътна такса, в една точка от този участък той ще бъде таксуван за целия участък, в зависимост от дължината на участъка, масата на автомобила, броя оси, емисионния клас на превозното средство и някои други параметри.
Ако една електронна тол система е изградена правилно, тя свежда до минимум необходимостта от физическо взаимодействие между системата и потребителя, и поради това бива добре приета от повечето потребители.

Технологии за електронно събиране на тол такси

Понастоящем съществуват няколко технологии за внедряване на електронни системи за събиране на пътни такси. Решението относно избора на една от тях трябва да се взема въз основа на специфичните изисквания на дадения проект. В частност, дължината и видът на пътната мрежа, за която ще се събира пътна такса, както и видът и броят на потребителите, които ще бъдат таксувани, са най-важните фактори при проектирането на системата. Целта е да се избере технология, която гарантира максимална рентабилност чрез осигуряване на високи приходи и ниски общи разходи през целия период на експлоатация на системата.

В момента се използват три основни технологии за електронно събиране на тол такси (ETC):
• Микровълнова технология, използваща специализирана връзка с малък обсег на действие (DSRC);
• Системи за позициониране на автомобили (VPS), базирани на комбинация от сателитна технология (GNSS) и мрежи за мобилна комуникация (GSM/GPRS);
• Видео базирана технология за автоматично разпознаване на регистрационни табели (ANPR).

ЕТС системите неизменно въвеждат и насърчават спазване на принципите “потребителят плаща” и “замърсителят плаща”. Пътните такси, тоест тол таксите, типът превозни средства (например в съответствие с техните екологични показатели и амортизационно въздействие) и/или дори времеви показател (например конкретен час) представляват справедлив и ефективен начин да се прилагат тези принципи.
Те предлагат равнопоставеност при заплащането и подават до пътните потребители правилни ценови сигнали. С други думи, те могат да повишат приходите, необходими за поддържане и развитие на пътната инфраструктура, за управление на търсенето на транспортни услуги (например намалявайки часовете на върхово натоварване на трафика или влияейки върху избора на вида транспорт) или за насърчаване използването на екологично чисти превозни средства.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com