Пожарната в Силистра с поредната кампания по опазване на реколтата от пожари през лятото /Препоръки/

Share This:


В РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра е в ход организацията по опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на тазгодишната жътвена кампания. В дирекцията и трите районни противопожарни служби са разработени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. Паралелно се провеждат проверките на земеделската техника, която ще участва в прибирането на реколтата, като резултатите от тях се отразяват в съответни становища. Целта е в масивите да не се допускат неизправни машини, които може да станат причина за пожар. 522 000 дка са засетите площи с есенници в Силистренска област през тази година.
Изпратени са писма до регионалните структури на ВиК, ЖП, електроразпределителните и енергопреносните дружества с основните им ангажименти и отговорности по опазването на реколтата.
Съвместно с органите на местната власт е създадена организация за оповестяване и привличане при необходимост да допълнителни сили и доброволни формирования.
Изработени са ситуационни схеми с местоположението на засетите площи, които са предадени за ползване в оперативния център.
Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.
По време на цялата кампания ще се осъществява строг контрол във връзка със забраната за палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници.
Четири пожара са възникнали по време на жътвената кампания в Силистренска област през 2015 г., при които са унищожени 145 дка пшеница. Съставените актове за установени административни нарушения в хода на жътвата са 13.

***

ПРЕПОРЪКИ

НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.
При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност.
Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.
При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com