Общински съветници депозираха за гласуване декларация против бежански центрове в Силистра /Пълен текст на декларацията/


Тази публикация е прочетена 7093 пъти!

Декларация срещу изграждане на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на община Силистра разпространиха общински съветници от местната коалиция “Гражданско единство” и БСП. /Пълният текст на декларацията можете да прочетете по-долу/. Освен това тя е депозирана за гласуване и в местния Общински съвет.
От текста става ясно, че вече са определени сгради на общежитие, бивше социално заведение и бивше училище за бъдещия бежански център център.
Общинските съветници смятат, че “този евентуален акт на криворазбрана солидарност ще има негативен дългосрочен ефект”, тъй като силистренци не одобряват подобни идеи. “Дори и самите слухове за подобно начинание нагнетяват напрежение сред обществото”, се казва в проекта за декларация. Настоява се да не се допуска откриване на бежански центрове.
“Никой няма право да вкарва в дневния ред на обществото въпроси, които изискват силно обществено обсъждане или дори провеждането на местен референдум”, се казва в проекта за декларация.

***

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Веселин Георгиев – общински съветник от МК „Гражданско единство”
Димитър Трендафилов – общински съветник от МК „Гражданско единство”
Георги Кирилов – общински съветник от БСП
Относно: Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на община Силистра
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Появи се информация, че на територията на гр. Силистра ще бъдат изградени общежития от затворен и отворен тип, в които да се настаняват нелегални мигранти.Спрягат се сградите на студентско общежитие, Дом „Майка и дете” – с. Калипетрово, както и затвореното училище „Юрий Гагарин”. Този евентуален акт на криворазбрана солидарност ще има негативен дългосрочен ефект. Силистренските граждани не одобряват изграждането на каквито и да било центрове за настаняване на бежанци. Дори и самите слухове за подобно начинание нагнетяват напрежение сред обществото.
Няма нищо по ценно от живота и безопасността на гражданите! Пред нас не бива да стоят други интереси, освен тези да запазим спокойствието и просперитета на силистренци.Практиката от други подобни общежития, изградени на територията на Република България, показва, че настанените в тях лица не подлежат на интеграция и социализация. В повечето случаи това са хора, които по своя характер представляват криминален състав. Евентуалното присъствие на подобни елементи представлява заплаха не само за националната сигурност, но и за живота и здравето на силистренци. В никакъв случай последствията няма да имат положителен характер – повече средства за постоянно полицейско присъствие в района на общежитията, нагнетяване на отношенията с местното население.
Уважаеми колеги, общински съветници, помислете за риска, на който ще изложим полицейските служители , както и гражданите, живущи около тези центрове.
Не е за пренебрегване и въпросът за здравните грижи към бежанците. Неминуемо някои от тях се нуждаят от медицински прегледи, консултации и лечение. Кой ще плати разходите за тези грижи?Ще се наложи ли нашите лекари да си спомнят за някои отдавна забравени в нашата страна заболявания?
Нека не превръщаме родния си град в зона на засилено полицейско присъствие и нежелани пришълци. Нека се фокусираме върху реалните проблеми, пред които са изправени гражданите на Силистра- инвазията на тировете, липсата на добра бизнес среда и инвестиции , поминък и безработица.
От всички нас зависи да не се поддаваме на външен натиск , а да търсим и изтъкваме единствено правдивите аргументи на нашите общи интереси най-вече като общество.Всяка проява на показна съпричастност с една битка , която не е българска, ни отдалечава от заветната ни цел – да изградим модерно и демократично общество, такова , в което хората живеят достойно и без страх за своята сигурност и собственост.
Нека мислим за бъдещето на нашите деца и внуци , без излишно да се обременяваме с норми на поведение, които някой друг иска да ни наложи!
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Ние, общинските съветници, категорично се противопоставяме срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на община Силистра. Считаме, че подобни действия следва да бъдат съобразени с обществената нагласа и желания на гражданите в тази насока.

Поради това настояваме:
1. Да не се допуска разкриване на бежански центрове от открит и/или закрит тип на територията на Община Силистра.
2. Да се предприемат всички позволени от закона действия, за да не се допусне насилствено изграждане от страна на централната държавна власт на подобни общежития на територията на Община Силистра.
3. Да се заяви категорично, че за решаването въпроси, касаещи местната сигурност и здравето на силистренци, винаги приоритет са имали гражданите. Никой няма право да вкарва в дневния ред на обществото въпроси, които изискват силно обществено обсъждане или дори провеждането на местен референдум.
Декларираме готовността Община Силистра да работи в насока за адекватно и отговорно решаване на проблема в полза на гражданите на община Силистра.
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията си общинския съвет може да приема декларации. Посоченият проблем с изграждането на общежития за бежанци е не само въпрос от местно значение, а е и от голям обществен интерес.

С оглед на това, на основание чл. 45 (1) от правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация , предлагаме общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Силистра реши:
1. Приема Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на Община Силистра.

В дните, когато българите имат най-голяма нужда да бъдат обединени, настояваме за категорични действия от страна на правоохранителните органи с цел запазване на спокойствието на гражданите.
Общински съвет-Силистра категорично се обявява против изграждането на бежански центрове от открит и/или закрит тип и ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия срещу тяхното разполагане на територията на община Силистра.
ВНОСИТЕЛИ:
Веселин Георгиев – общински съветник от МК „Гражданско единство”
/ ……………………………./
Димитър Трендафилов – общински съветник от МК „Гражданско единство”
/……………………………../

Георги Кирилов – общински съветник от БСП


Share This:

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com