Общинският съвет избира новия почетен гражданин на Силистра. Пълен дневен ред

Share This:


Общинският съвет в Силистра се събира на редовна сесия, която е насрочена за 27 юли от 8.30 часа. /Пълен дневен ред – по-долу/. На тази сесия старейшините ще трябва да определят тазгодишния носител на престижната награда “Почетен гражданин на град Силистра”, както и одобрят предложените за отличието “За граждански принос”.
Сред номинираните за почетен гражданин на Силистра, според реда на постъпването на документите, са дългогодишният учител Калин Калинов /Посмъртно/, уважаваният поет Валентин Чернев, домоуправителят с 46-годишен стаж като такъв Колю Драгнев, бившият дългогодишен кореспондент на вестник “Работническо дело” и писател Никола Нанев, филателистът Христо Христов и Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий.
Предложените за отличието “За граждански принос” са хореографът Симеон симеонов, дългогодишният състезал по автокрос Тодор Кърджиев и известният елитен футболен съдия и настоящ председател на Областния съвет на БФС в Силистра Георги Нарлев.
За наградата “Студент на годината” е предложена Катрин Нивелинова Георгиева, която в момента следва в Русенския университет „Ангел Кънчев“, филиал Силистра.
Отличията ще бъдат връчени на 14 септември, Кръстовден – празника на Град Силистра, на тържествена сесия на Общинския съвет.

***

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА, НАСРОЧЕНА НА 27 ЮЛИ, 2017 ГОДИНА:

1. Писмо с вх. №: 1779: Връщане на решение № 543 от Протокол № 25/29.06.2017 г. на Общински съвет – Силистра. /, относно ДЗ с вх. №: 1686: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост в гр. Силистра.(Точка Дванадесета от дневния ред на заседание провело се на 29.06.2017 г.)
Внася: Ивелин Статев – Областен управител на област Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;
2. ДЗ с вх. №: 1787: Приемане на предложения от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за 2017 г..
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
3. ДЗ с вх. №: 1788: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Симеон Иванов Симеонов – хореограф в продължение на 45 години, с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
4. ДЗ с вх. №: 1789: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Тодор Георгиев Кърджиев – дългогодишен състезател, с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
5. ДЗ с вх. №: 1790: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Георги Генов Нарлев – дългогодишен футболен съдия, настоящ председател на Областния съвет на Българския футболен съюз в гр. Силистра, с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
6. ДЗ с вх. №: 1791: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване с награда „Студент на годината” на Община Силистра за 2017 г..
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
7. ДЗ с вх. № 1783: Даване на съгласие за предприемане на действия, относно актуализация на дружествения договор на „В и К“ ООД гр. Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и МС;
8. ДЗ с вх. №: 1759: Отчет за работата и дейността на Общински съвет – Силистра и комисиите към него за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017 г.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;
9. ДЗ с вх. №: 1792: План за работа на Общински съвет – Силистра за второто шестмесечие на 2017 г.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: МС;
10. ДЗ с вх. № 1757: Разпореждане с имот – частна общинска собственост на ул. „Шар планина“ в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
11. ДЗ с вх. № 1782: Разпореждане с имот – частна общинска собственост на ул. „Шар планина” в гр. Силистра масивна едноетажна сграда.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОС;
12. ДЗ с вх. № 1762: Отдаване под наем на помещение в сградата на Драматичен театър в гр. Силистра, чрез провеждане на публичен търг.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
13. ДЗ с вх. № 1761: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Надежда за добро бъдеще”.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП;
14. ДЗ с вх. № 1763: Актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища от община Силистра за учебната 2017/2018 година.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
15. ДЗ с вх. №1764: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОК;
16. ДЗ с вх. № 1729: Издаване на запис на заповед от община Силистра в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнение проект “Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ „Добруджа“, договор № BG16RFOP001-3.002-0014- С01 от 08.12.2016 г. .
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и РМСПП;
17. ДЗ с вх. № 1765: Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ гр. Силистра и осъществяването на Ивестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г. по Приоритетна ос № 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и РМСПП;
18. ДЗ с вх. № 1760: Участие на Община Силистра с проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, Компонент 1 – Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП и РМСПП;
19. ДЗ с вх. № 1749: Подготовка на дейности по одобрено заявление за кандидатстване по Мярка 4.1 “Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програмата за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014 – 2020 г..
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: РМСПП;
20. Изказвания и питания.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com