Община Силистра обяви ученически конкурс за рисунка, есе и разказ “Дъга на толерантността”. Вижте правилата за участие

Share This:


Ученически конкурс за рисунка, есе и разказ “Дъга на толерантността” обяви Община Силистра и Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
Целта на конкурса е да се представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение. Конкурсът трябва да допринесе и за утвърждаване на ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура наравно с тази на етносите в България.
Темата за рисунка е “Етносите и техните традиции”, а за есе и разказ – “Моята история за доброта и толерантност”. Крайният срок за изпращането на творбите е 29 март.

***

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ
“ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА ,
С ТЕМИ ЗА 2018 ГОДИНА:

ЗА РИСУНКА:
“ПРАЗНИЦИТЕ НА ЕТНОСИТЕ В НАШИЯ КРАЙ”

ЗА ЕСЕ И РАЗКАЗ:
“СВЕТЪТ НА ЕТНОСИТЕ – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

І. Цел на конкурса е:

Целта на конкурса е да представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение.
Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България;
Да съхранят самобитната традиция и религия на отделните етнически общности, както и толерантното отношение към тях;
Да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство;
Да се стимулира фантазията, творческата активност и интерес у учениците за опознаване културното многообразие за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение;
Да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура, наравно с тази на етносите в България.
ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ

ІІІ. Условия за участие:

РАЗДЕЛ РИСУНКА С ТЕМА: “ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3;
Използваните материали са без ограничение;
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон за връзка/;
заглавие на рисунката;
име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.
Възрастови групи:

Първа група – от І – ІV клас;
Втора група – V – VІІ клас;
2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ: “МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ ”

Участието с есе или разказ е индивидуално;
Есето или разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси;
Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Критерии за оценяване:

Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на заглавието;
Лично виждане и елементи на проучване;
Езикова и стилистична култура;
Завършеност на тезата.
Възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите: 29 март /четвъртък/ включително 2018 г.

Мястото и часът за отчитане на конкурса ще бъдат уточнени допълнително като информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Силистра.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Община Силистра
ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ
“Дъга на толерантността”

Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com