НСИ: През 2016 година България е намаляла с 51 952 души

Share This:


В края на декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, показват данните на Националния статистически институт /НСИ/ за „Население и демографски процеси през 2016 г.”. Анализите сочат, че процесът по намаляване на населението на България продължава.
В сравнение с 2015 година населението намалява с 0,7% или с 51 952 души. Според преброяването мъжете са 3 449 978 или 48,6% от населението на страната, а жените 3 651 881, което се равнява на 51,4% от населението. На хиляда мъже се падат по 1059 жени.
В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 472 116, или 20.7% от населението на страната. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 3.8 процентни пункта. Това е поредното доказателство за процеса на застаряване в страната.
Той е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.1%, а на мъжете – 17.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската среднампродължителност на живота при тях.
Най-нисък е делът на възрастното население в областите София – 17.0%, и Варна- 18.3%.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в страната са 1 001 019, или 14.1% от общия брой на населението, като с прямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 4 304 хил. души, или 60.6% от населението на страната, като мъжете са 2 262 хил., а жените – 2 042 хиляди. През 2016 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.0%, спрямо предходната година.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com