Националният статистически институт обяви в кои области лекарите са най-малко и в кой – най-много

Share This:


Най-малко лекари има в областите Разград, Добрич и Перник, сочат предварителни данни на Националния статистически институт за 2015 г.
Осигуреността с лекари в края на 2015 г. общо за страната е 40.6 на 10 000 души население, а с лекари по дентална медицина – 10.5 на 10 000 души. Осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.2 на 10 000 души в Разград, 26.7 – в Добрич, 26.8 – в Перник, до 54.6 – в Плевен.
Най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Над средните стойности, освен в Плевен, са и в София-град – 49.1, Пловдив – 48.1, Варна – 46.9, и Стара Загора – 44.
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.2 на 10 000 души. Най-висок е показателят за областите Плевен – 8.1 на 10 000 души, Добрич – 7.3, Видин – 7.2, Стара Загора и Кюстендил – 7.1. Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград – 4.1 на 10 000 души, Кърджали – 4.4, и Търговище – 4.5.
В страната функционират 348 заведения за болнична помощ с 51 933 легла, като 322 от болниците разполагат с 49 028 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1915 с 1044 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 136, имат 2394 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2014 г. броят на заведенията остава без промяна, а легловият им фонд нараства с 428 легла, или с 0.8 на сто. В края на 2015 г. центрове за кожно-венерически заболявания са 7 със 70 легла, комплексните онкологични центрове – 7 с 1250 легла, центровете за психично здраве – 12 с 1585 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2015 г. е 726.0 на 100 000 души. Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив – 936.5 на 100 000 души, Габрово – 863.7, Смолян – 856.6, и Ловеч – 818.3, а най-ниски – в областите Ямбол – 339.2, и Перник – 380.2.
В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната са практикували 29 039 лекари. Лекарите по дентална медицина са били 7513, като 6746 от тях са имали сключен договор с НЗОК. В сравнение с края на 2014 г. броят на практикуващите в лечебни заведения лекари по дентална медицина се увеличава с 500, или със 7.1 на сто, което се дължи на увеличения брой на тези лекари в дентални практики, сключили договор с НЗОК.
Медицинските специалисти по здравни грижи, които са работили на основен трудов договор в лечебните заведения, са били 47 349, като 30 972 са медицинските сестри и 3278 – акушерките. /Източник – Дарик/


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com