Назначиха нов зам. кмет по финанси и икономика в Силистра /Обновена/

Share This:


Назначен е нов зам. кмет по финанси и икономика в община Силистра, съобщиха оттам. Това е Мирослав Тодоров, роден през 1988 година. /На снимката/
Тодоров е бил академичен наставник на студенти и преподаватели в стопанската академия “Д. А. Ценов” в Свищов.
Той заема мястото на Димо Стоев, който освободи поста в края на предния мандат на сегашния градоначалник д-р Юлиян Найденов.

***

Визитка:

Контакти:

E-mail: miroslav.todorov@silistra.bg

Телефон: 086/ 816 289

Биографична справка:

Роден на 06 октомври 1988 г. Несемеен.

 

Професионален опит:

2014 г. – до сега – Академичен наставник на студенти

Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Свищов

Наставничество на студенти при провеждане на практика в организации от публичния и частния сектор по проект “Студентски практики”

2013 г. – до сега – Преподавател във висше училище (асистент)

Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Факултет “Стопанска отчетност”, Катедра “Счетоводна отчетност”, Свищов

 

Образование:

2015 г. – до сега – ОКС “Магистър” по специалност “Право”

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

2013 г.–до сега – ОНС “Доктор” – докторант по научна специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”

Стопанска академия “Димитър А. Ценов”

Тема на дисертацията: “Теоретико – приложни аспекти при счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи”

2011–2012 г.  – ОКС “Магистър” по магистърска програма “Счетоводство и одит в банките” Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Свищов

Защитена Дипломна работа на тема: “Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на местните бюджети в банките”

2007–2011 г.- ОКС “Бакалавър” по специалност “Счетоводство и контрол”Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Свищов

2010-2012 г. – Председател на комисията по социално-битови въпроси в Стопанска академия “Димитър А. Ценов”

2009-2012г. – Зам.-председател на Студентския съвет при СА “Димитър А. Ценов” – гр.Свищов

 

2003-2007 г.- Средно образование

СОУ “Никола Й. Вапцаров”, Силистра

Хуманитарен профил със засилено изучаване на английски език, втори език немски език.

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com