Момчил Неков: Европа чу българските овцевъди и козевъди

Share This:


Повече адекватна, своевременна държавна подкрепа и внимание към секторите овцевъдство и козевъдство. Това става възможно с гласуваният днес доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

„Овцевъдството и козевъдството са несъмнено едни от най-уязвимите сектори на животновъдството в Европейския съюз. С приемането на доклада за овцевъдството и козевъдството смятам, че ще подпомогнем фермерите в тези области, особенно в България. Смело мога да заявя, че Европа чу българските овцевъди и козевъди и прие голяма част от техните искания с внесените от мен препоръки“. Това заяви евродепутат Момчил Неков във връзка с приемането на доклада.

С доклада се призовава държавите членки да изготвят средносрочни и дългосрочни стратегии за развитие на овцевъдството и козевъдството с предложения относно начини за подобряване на селекцията на породите и пазарното реализиране на продуктите от секторите.

Подчертва се и необходимостта от финансова подкрепа и запазване на субсидиите и на местните породи, а където е необходимо и нейното увеличаване.
22 от общо 28-те държави членки предоставят обвързани с производството помощи за секторите овцевъдство и козевъдство, на средна годишна стойност 486 милиона евро (средно по 12 EUR на глава добитък, а в България тази ставка е двойна.)

„Цените на овчи и кози продукти не трябва да падат под определени прагове, затова с доклада призоваваме Европейската комисия и държавите членки да проучат веригата за доставки при секторите овцевъдство и козевъдство, за да се гарантира, че фермерите получават адекватна подкрепа“, коментира Момчил Неков.

Към 40% е спадът на консумацията на овче и козе месо в рамките на Европейския съюз за последните 15 години — от 3,6 на 2 кг на глава от населението в момента. В тази връзка се насърчава провеждането на промоционални кампании в ЕС за консумиране на месо от овце и кози, както и на млечни продукти от тях.

Докладът отбелязва въвеждането на подвижни доилни инсталация и кланици или установяването на такива съоръжения на място като необходимо за улесняването на производството на продукти от овче и козе месо и мляко. Това е препоръчително за страни, като България с малко на брой кланици.

Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз или т.нар. ефект от Брекзит също е залегнал в доклада, защото това ще бъде един от основните проблеми за сектора през следващите години поради решаващото влияние на тази държава върху европейския пазар и поради факта, че тя е основната входна точка за вноса от трети държави.

Уникалната българска традиция „кукери“ също е изрично спомената в приетия документ, подчертавайки потенциала, който има секторът в развитието и поддържането на културните местни традиции.

Докладът относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС беше приет от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП с голямо мнозинство (37 – за, 3 против и 0 въздържали се).

Евродепутатът Момчил Неков е направил най-много препоръки и поправки към доклада 53 от общо 386.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com