Инспекцията по труда отчита ръст на проверките през последните години

Share This:


Ръст на проверките с 15% отчита Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/, благодарение на проекта „Подобряване контрола на труда“, съобщават оттам. 65 от наетите по проекта асистенти вече са назначени на работа в Агенцията. Придобитият опит и умения, както и осигурените обучения – практически и теоретични, помогнаха на част от назначените като асистенти в последствие да се реализират и в други държавни институции, както и в частния сектор, уточняват от Агенцията.
Ръстът на проверките, спрямо базисната 2010 година, е средно с 15%, като пикът е отчетен през 2012 г., когато те са били с над 20% повече. Увеличение с 10% е отчетено и при предприятията, посетени за първи път от инспектори. Данните, представени на заключителна пресконференция по проекта “Подобряване контрола на труда”, доказват, че той е изключително успешен, тъй като всички заложени цели по него са изпълнени.
Проектът се изпълнява във всички 28 области на страната. Общият му бюджет е 3 838 125 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2007 – 2013 година на Министерството на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основната цел по проекта е повишаване качеството на работа на ИА ГИТ и гарантиране на ефективното прилагане на трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността на Инспекцията по труда, съобразно подходящи добри практики на други държави – членки на Европейския съюз, както и осигуряване на непрекъснатост и задълбоченост на упражнявания от органите на Главна инспекция по труда контрол.
За осъществяването й бяха анализирани и усъвършенствани прилаганите процедури в дейността на Агенцията. Това даде възможност част от дейностите, за които не се изискват инспекторски права, да се поемат от обучени асистенти. Така беше освободен повече инспекторски ресурс за извършване на проверки, което е предпоставка за повишаване на разкриваемостта на нарушенията. Беше осигурено поддържащо и надграждащо обучение на 460 служители от специализираната администрация на ИА ГИТ. Това, както и създадената банка с обучени кадри, на които беше осигурена постоянна заетост като инспектори, гарантира устойчивостта на проекта.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com