Закриват Дом за деца, лишени от родителски грижи “Димчо Дебелянов” в Силистра

Share This:


Закрива се Домът за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов” в Силистра, съобщиха от общинската администрация в дунавския град.
Оттам поясняват, че всички деца ще бъдат изведени от Дома, като за всяко от тях са планирани мерки за закрила. Открива се нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с капацитет 9 места. Центърът осигурява условия за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство, осигурява среда, близка до семейната, при която децата и младежите да получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.
Дейностите за закриване на Дома за деца, лишени от родителска грижа и откриването на нова социални услуга са част от мерките за осъществяване процеса на деинституционализация на децата и младежите в риск, планирани и изпълнявани според националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода 2010-2025 г. и общинските стратегии за развитие на социалните услуги на територията на община Силистра за периодите 2011-2015 г. и 2016-2020 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com