До 15 март фирмите подават данни за платени доходи на физическите лица

Share This:


Облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над 30 лв.) също се посочват в справката

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

В справката се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения, наеми, облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател и други доходи по чл. 73, ал. 1.

Всички парични награди от игри на случайността, както и предметните награди с пазарна цена над 30 лв., които не попадат  в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ, представляват облагаем доход и трябва да бъдат описани. Те трябва да се декларират от физическите лица в годишна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следващата годината на придобиването им.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com