Добро финансиране и възможности за младите европейци предвижда ЕП

Share This:


Комисията по култура и образование в ЕП гласува доклада за стратегията на ЕС за младежта.

Като основни приоритети бяха посочени достъпът на младите хора до вземането на решения в правенето на политики в ЕС, успоредно с насоченост на стратегията към националните, регионалните и местните общности, интергрирането на пазара на труда и осигуряване на достъп до качествени работни места, както и до здравословна среда на живот и до култура и образование. Не на последно място приоритет на стратегията е насърчаването на младежките програми, като Еразъм + и Европейския корпус за солидарност, както и доброто им финансиране, в рамките на амбициозен бюджет.

20 поправки на евродепутата Момчил Неков бяха приети. Те бяха свързани с добавянето на акценти върху едни от сериозните аспекти на политиките насочени към младежите, а именно обръщане на гледната точка към младежите в неравностойно положение, жените, майките, а поставянето на образованието като ключов фактор за интергриране в обществото и инвестирането в умения и компетенции, като решение за справяне с високите нива на безработица, особено сред NEET (младите на възраст между 15 и 24 г.,  които не работят и не се обучават).

„Много важно е в прилагането на младежка стратегия,  да се постави въпросът за неформалното образование, за придобиването на умения и компетенции в рамките на работен процес, на спортни и доброволчески дейности.“, коментира Неков. Той посочи още, че друг много важен момент е социалната интерграция, особено на младежи в неравностойно положение- „Съвременният свят предлага изключително много възможности за младите, наша работа е да ги стимулираме чрез същите тези средства, за да може гласът им да бъде чут.“

В доклада бяха изнесени данни, че „един от всеки трима младежи на възраст между 18 и 24 години е изложен на риск от бедност или социално изключване в Европейския съюз. През 2016 г. равнищата на младежката безработица (възрастова група 15 – 24 години) в ЕС беше 18,7% в сравнение с 15,6% през 2008 г. В еврозоната равнището на младежката безработица е все още над 20%. Освен това процентът на незаетите с работа, учене или обучение в ЕС е 15,6% в сравнение с 14,2% през 2008 г. В допълнение към тях голяма част от заетите млади хора са изправени пред огромни предизвикателства, като например несигурни условия на труд по отношение на възнагражденията, стреса и продължителността на договора.”

Според Европейската комисия външната оценка показва, че държавите членки проявяват интерес към продължаване на сътрудничеството по въпросите на младежта на равнището на ЕС.

Във връзка с разразилия се скандал с младежката конференция в рамките на Европредседателството, евродепутатът със съжаление посочи, че сега имиджът на България е накърнен и еворпейската младеж е останала разочарована, заради „шепа хора“,  и то точно в рамките на тези важни 6 месеца.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com