Вижте всички решения на новото правителство от първото му заседание


Тази публикация е прочетена 1205 пъти!

Министър Лиляна Павлова ще упражнява
правата на държавата в НДК

Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова ще упражнява правата на държавата в капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.
Досега принципал на държавното дружество беше вицепремиерът по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018. Промяната е в резултат на одобрената от Народното събрание нова структура на Министерския съвет.
Правителството назначи 22-ма
областни управители

Министерският съвет назначи двадесет и двама областни управители, освобождавайки досегашните.
В Благоевград постът ще заеме Бисер Михайлов, във Варна – Стоян Пасев, във Враца – Малина Николова, в Кюстендил – Виктор Янев, в Ловеч – Георги Терзийски, в Смолян – Недялко Славов, в Хасково – Станислав Дечев, а в Ямбол – Димитър Иванов. Те са заемали същите длъжности в периода от 2014 г. до 2017 г.
Ирена Соколова за втори път става областен управител на Перник. Тя е заемала длъжността през 2014 г. и 2015 г. Митко Стайков поема поста в Търговище, където вече е бил областен управител от 2009 г. до 2013 г.
Двама заместник областни управители – на Видин Албена Георгиева и на Пазарджик Стефан Мирев, стават областни управители, а Ивелин Иванов, който от 2015 г. е главен секретар на областната администрация в Силистра, е определен за областен управител на Силистра.
Любомира Попова застава начело на област Велико Търново. Тя е професор към катедра „Педагогика” в педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
В Габрово областен управител става Невена Петкова. От 2004 г. до 2016 г. е старши разследващ полицай в ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево. Магистър е по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
За областен управител в Кърджали е назначен Никола Чанев. В териториалната данъчна дирекция в града последователно той е заемал различни постове – от данъчен инспектор до началник сектор. Магистър е по национална и регионална сигурност от ПУ „Паисий Хилендарски“, както и магистър по счетоводство и контрол от УНСС.
За областен управител на Монтана е определен Росен Белчев – икономист от УНСС, който в момента работи в частния сектор.
На поста в Плевен е назначен Мирослав Петров. Магистър е по икономика от СА „Димитър Ценов“ в Свищов, завършил е и НВУ във Велико Търново. През 2013 г. е бил директор на ОД на МВР – Плевен.
Народният представител в 43-ото Народно събрание Гюнай Хюсмен ще оглави областната администрация в Разград.
В Сливен областен управител става Чавдар Божурски. Работил е продължително време в сектора сигурност, бил е директор в ОДМВР – Сливен. Магистър е по право от СУ „Св. Климент Охридски“.
На длъжността областен управител в Стара Загора е назначена Гергана Микова, която два мандата е общински съветник в Стара Загора. Завършила е българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Проф. Стефан Желев поема ръководството на областната администрация в Шумен. Бил е народен представител в 42-рото и 43-ото Народно събрание. Ръководител е на факултета по технически науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
Галя Димитрова става изпълнителен директор
на НАП

Министерският съвет освободи Бойко Атанасов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) по негово искане. За ръководител на Агенцията е назначена Галя Димитрова – досегашен заместник-изпълнителен директор на НАП.
Галя Димитрова отговаря на предвидените в закона изисквания за заемане на длъжността – притежава висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и има повече от 22 години стаж в системата на приходната администрация. Тя е доказала своя професионализъм при изпълнение на функциите на заеманите от нея различни ръководни позиции в агенцията – началник на отдели „Ревизии“ и „Управление на изпълнението“, директор на дирекция „Управление на изпълнението“ и директор на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“. От 3 юли 2013 г. до настоящия момент е заместник-изпълнителен директор на НАП.
Одобрени са промени в Устройствения правилник на МС

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, които отразяват одобрената от Народното събрание структура на кабинета.
Приети са промени и по отношение на разпределението на щатовете в политическите кабинети на вицепремиерите, без да се променя досегашният им общ брой (26 за четирите кабинета). Заместник министър-председателите, които не ръководят министерства – Томислав Дончев и Валери Симеонов, ще разполагат с по девет съветници и сътрудници, а вицепремиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов – с по четирима.
С постановлението се извършват промени и в друг акт на правителството, засягащ създаването на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 става Национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството, като създаденият Национален център също преминава към министъра.
Отстранена е техническа грешка в ПМС 67/2017

Правителството одобри промени в ПМС 67/2017, с което е одобрено прогнозното разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
С промените се отстранява допусната техническа грешка в разпределените за МВР средства за подготовка на председателството, без да се променя общата отпусна сума от 8 млн. лева.

Одобрени са позиции на България за заседания
на Съвета на ЕС

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 май в Брюксел.
На заседанието ще се търси общ подход по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки.
В точка „Други въпроси“ делегацията на Швеция ще представи информация във връзка с предстоящата Конференция за океаните, която ще се проведе в периода 5-9 юни 2017 г. в Ню Йорк. По искане от делегацията на Полша, Европейската комисия ще представи информация за международната ситуация във връзка с болестта „африканска чума по свинете”.
Правителството одобри и българската позиция за заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия”, което ще се проведе на 11 май в Брюксел. На него ще бъдат разгледани теми относно подготовката на 11-ата министерска конференция на СТО през декември, автономните търговски мерки на ЕС спрямо Украйна, прилагане на споразуменията за свободна търговия на ЕС, Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Бирма/Мианмар, търговските отношения с Чили, Нова Зеландия и Австралия.
Ще се обсъдят също Споразуменията за свободна търговия на ЕС с Япония, Мексико и Меркосур, и проект на Регламент на ЕП и Съвета изменящ Регламент (ЕС) 2016/1036 относно защитата срещу дъмпингов внос от страни извън ЕС и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от страни извън ЕС.
Приети са промени в Устройствения правилник
на ИА „Одит на средствата от ЕС”

Правителството прие промени в Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС”. С тях се прецизират правомощията на изпълнителния директор и се съобразяват функциите му с всички действащи, приложими за дейността на агенцията, регламенти и национални нормативни актове, като се предвижда ръководителят на Одитния орган да утвърждава стратегически и годишен одитен план на агенцията.
В съответствие с РМС 223/2017 г. отпадат задълженията на ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите като Одитен орган по програмата, финансирана със средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Съгласно разпоредбите на Закона за администрацията и Устройствения правилник на МФ е направена промяна в разпоредбата, свързана с разглеждането на предложения и сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители в агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Прецизирани са функциите на дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност“ с цел привеждането им в съответствие с Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители. Отстранена е и неточност в изписването на наименованието на дирекция от специализираната администрация в приложението към Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС“.
Мария Габриел е кандидатурата на България
за член на Европейската комисия

Правителството одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името на България.
Мария Габриел е български политик от партия ГЕРБ и депутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия (ЕНП). През 2013 г. е избрана за „Евродепутат на годината“ в категория „Равенство на половете“. След европейските избори през 2014 г. Мария Габриел е заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент, член на Делегацията в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместник в комисиите „Външни работи“, „Права на човека“, „Права на жените и равенството на половете“.
Мария Габриел е завършила езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил през 1997 г., а през 2001 г. придобива бакалавърска степен по „Българска и френска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Продължава образованието си в Института по политически науки в Бордо, Франция, където изучава международни отношения, история на европейските институции, политическа социология и сравнителна политика. Завършва магистратура по „Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки, Бордо, през 2003 г.

Правителството отпусна 1,93 млн. лв.
за спешно подобряване на водоснабдяването
в община Хасково

Правителството осигури средства за спешно подобряване на водоснабдяването в община Хасково. Решението предвижда да бъдат отпуснати допълнителни трансфери в размер на 1,93 млн. лева.
Средствата ще бъдат предоставени чрез трансфер от бюджета на МРРБ по бюджета на общината. Това ще стане на базата на сключено споразумение между министерството и общината за целево финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ от водно тяло BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково“ с подобектите към него.
Заради установеното несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и радиологичен показател обща „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от града, от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, незабавно са предприели мерки за реорганизация на схемата на водоснабдяване и изключване на водоизточниците с най-високо отклонение от посочените показатели с цел превенция на общественото здраве. Въпреки това, подаваната вода от „Северна вододайна зона“, която е с доказано добри физикохимични и радиологични показатели, не може да компенсира водните количества от изключените от експлоатация кладенци и се очаква преминаване към режимно водоснабдяване.
За преодоляване на създалата се кризисна ситуация е необходимо да се дублират някои от компрометираните кладенци и да се възстановят или подменят части от съществуващите водопроводи. Посочените аварийни мерки трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да се намали рискът за здравето на живеещите в Хасково и да се ограничи режимното водоподаване през следващите месеци.
Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.


Share This:

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com