Бюрото по труда в Силистра в помощ на абитуриенти за професионален избор, кариерно развитие и трудова реализация

Share This:


Директор на дирекция „Бюро по труда“ Силистра Милена Перчемлиева и експерти, посетиха Езикова гимназия “Пейо Яворов” Силистра в понеделник. Те се срещнаха с три класа ученици, завършващи своето средно образование, бъдещи абитуриенти, на които предстои да направят своя избор дали да започнат работа или да продължат своето образование. 

Директорът на ДБТ Силистра, Милена Перчемлиева, приветства присъстващите ученици, техните преподаватели и помощник-директора по учебната дейност Неделчо Жейнов, след което представи своя екип и институцията, която представляват. Разясни каква е основната функция на ДБТ на пазара на труда и какви са особеностите на местния трудов пазар. 

Експерти от отдел “Посреднически услуги” предоставиха информация за начините за регистрация в ДБТ в една от следните групи: безработни, заети, учащи се лица. Подробна информация се предостави за обявените свободни работни места в региона подходящи за младежи. Обсъдиха се обявените свободни работни места за сезонна заетост в сферата на туризма, ресторантьорството и хотелиерството по Черноморските курорти за летния сезон на 2018 г. На младежите се обърна изключително внимание, колко важно е ползването на посредническите услуги, предоставяни от подразделенията на Агенцията по заетостта, впредвид коректността на сключените трудови договори и произтичащите от тях трудови провоотношения, влючително и заплащането на положения труд. Младите хора получиха полезна информация за възможностите за трудова мобилност и работа в чужбина, предлагани от европейската мрежа за сътрудничество между Европейската комисия и обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария – EURES. 

Директорът на ДБТ Силистра запозна присъстващите с дейността на Държавно предриятие “Българо-германски център за професионално обучение” /ДП БГЦПО/ и петте му клона в България – Царево, Смолян, Стара Загора, Плевен и Пазарджик. Сподели обстойна информация относно възможностите за обучения по придобиване на допълнителна професионална квалификация по избраното от тях направление, като насочи вниманието на присъстващите в кой клон и по каква специалност се провеждат обученията. Експерт от отдел «Активна политика на пазара на труда» представи информация относно активните програми и мерки за младежи от Национален план за действие по заетостта 2018г. и Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.: Програма “Старт на кариерата”, чл. 36, ал.1, Схема “Младежка заетост”, Проект “Обучения и заетост на младите хора”, Проект „Готови за работа” и др. След като учениците се запознаха с основните услуги предлагани от Бюро по труда, получиха възможност да зададат своите въпроси. Експертите увериха присъстващите, че при регистрация всеки един от тях ще получи индивидуален подход, конслутиране според личностния профил и при необходимост психологическа подкрепа. 

На срещата бе подчертано, че младежите са приоритет на държавната политика по заетостта, а целта на програми, мерки и схеми за заетост и обучение е да осигурят равен достъп до заетост и обучение на младите хора до пазара на труда.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com